//
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

در عصر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، افزایش میزان رضایتمندی مشتریان، یکی از ارکان مهم سازمانهای مشتری محور است. امکانات خوبی که “راهکارهای یکپارچه نرم افزاری” گروه مهندسی آی کن در اختیار مشتریان قرار می دهد، موجب رضایتمندی آنها بوده است. لذا با توجه به این مهم، تجربیات مشتریان را اعلام می داریم تا دیگران به اهمیت ویژه استفاده بهینه از زمان و کاهش هزینه ها توجه داشته باشند.