//

راهکارهای استقرار و پشتیبانی

null

استقرار نرم افزار

در این فاز، آموزش های داده شده به صورت عملیاتی در سازمان شروع می شود. در تمام زمان اجرا، کارشناسان خبره ما در کنار کاربران هستند تا در ضمن انجام کارها به صورت سیستمی، آموزش های لازم انجام شود و سیستم با کمترین خطا و نگرانی اجرا گردد.

null

آموزش نرم افزار

گروه مهندسی آی کن اعتقاد دارد که آموزش پایه ای ترین فاز در راه اندازی کارآمد پروژه می باشد و بر همین اساس آموزش ها توسط کارشناسان با بیشترین حساسیت و دقت انجام می گردد.

null

پشتیبانی نرم افزار

خدمات پشتیبانی در گروه مهندسی آی کن، توسط دفاتر و نمایندگی ها ما در سطح کشور انجام می گیرد. مشتریان، با توجه به نیاز ، نرم افزار خریداری شده و موقعیت مکانی خود می توانند از بهترین سرویس های کارشناسان خبره ما در زمینه رفع مشکلات احتمالی و مشاوره های مورد نیاز بهره مند شوند.

null

گارانتی نرم افزار

بعد از راه اندازی کامل سیستم در سازمان، متناسب با نوع پروژه، برای پاسخگویی به تمام سوالات، ابهامات و مشکلات احتمالی، به صورت تلفنی و یا درصورت نیاز به صورت حضوری در کنارتان هستیم.

فرآیند پشتیبانی

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرآیند فروش

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرآیند اجرا و راه اندازی

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS