گارانتی نرم افزار

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

گارانتی نرم افزار

گارانتی نرم افزار

 

بعد از راه اندازی کامل سیستم در سازمان، متناسب با زمان گارانتی، كارشناسان خبره گروه مهندسی آی كن، آماده پاسخگویی به تمام سوالات، ابهامات و مشکلات احتمالی، به صورت تلفنی و یا درصورت نیاز به صورت حضوری هستند.

Template Design:Dima Group