//

چگونه دولت الکترونیکی موجب افزایش بهره وری می شود؟

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

نظریات متفاوتی که در مورد دولت طرح شده است تقریبا، قریب به اتفاق دولت را مرکز و نهادی دانسته‌اند که موظف به برآورده کردن نیازها و خواسته‌های شهروندان،‌ اعم از نیازهای امنیت، عدالت و تامین نیازهای ضرروی زندگی است.

این نیازها و انتظارات شهروندان در زمان‌ها،‌ مکان‌ها و شرایط گوناگون متفاوت بوده است. امروزه توسعه دموکراسی از یک سو و پیشرفت تکنولوژی از سویی دیگر (که موجب آگاهی ملت‌ها از یکدیگر شده است) دولت‌ها را هر چه بیشتر ملزم به توجه به خواسته‌های شهروندان خود کرده و دولت دیجیتالی، تلاش برای تغییر پیچیده‌ای است که تمایل به کاربرد تکنولوژی‌های جدید جهت حمایت یک دگرگونی در عملکرد و اثربخشی دولت دارد.


تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات:

از آنجا که ۹۰درصد یک تصمیم براساس اطلاعات و ۱۰‌‌درصد براساس مهارت‌های ادراکی فردی است اهمیت اطلاعات آشکار می‌شود. اصولا یکی از وظایف دولت الکترونیکی دستیابی به اطلاعات موثق و تبادل آن است. در روش سنتی، جمع‌آوری اطلاعات معتبر و به هنگام مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بود اما در دولت الکترونیکی اطلاعات موثق و به هنگام همواره قابل دسترسی است و اشکال جدید تصمیم‌گیری را تسهیل کرده است.

افزایش کارآیی:

مهم‌ترین مزیت دولت الکترونیکی، افزایش بهره‌وری و تاثیر آن بر کارآیی اقتصادی است. صاحب نظران معتقدند که آن به طور بالقوه یک استراتژی برای بررسی خدمات کارآتر و اثربخش‌تر است. برخی از طرفداران دولت الکترونیکی حسن آن را در کاهش مقدار زمان صرف شده بر وظایف تکرار می‌دانند. دولت‌ها همچنین می‌توانند باعرضه اطلاعات در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، هزینه‌های خود را کاهش دهند. هزینه‌های اطلاع‌رسانی کاغذی و ایجاد بایگانی‌های کاغذی که بخش عمده‌ای از هزینه دولت‌ها کاهش می‌یابد.
ساده‌سازی فرآیندهای سازمان و یکپارچه کردن سیستم‌ها و حذف سیستم‌های زائد و تکراری از مزایای مهم دولت الکترونیکی است.
در واقع دولت الکترونیکی به طور بالقوه مستعد افزایش اثربخشی است. دولت الکترونیکی با به کار بردن تکنولوژی سعی در حداکثر سازی درآمد و ذخیره یا محدود کردن هزینه‌ها دارد.

تسریع در انجام امور:

سرعت بخشیدن به اطلاع‌رسانی و عرضه خدمات، یکی دیگر از فواید دولت الکترونیکی است. دولت الکترونیکی اطلاعات و خدمات را به صورت ۲۴ ساعته در هفته یعنی به طور پیوسته ارائه می‌دهد.

اثرهای مثبت زیست محیطی:

در دولت الکترونیکی نسخه‌های کاغذی، پرونده‌ها، مدارک، کتاب‌ها و غیره به یک نسخه الکترونیکی تبدیل می‌‌شود و با این عمل موجب حفظ منابع طبیعی و همچنین با کاهش موارد مصرف موجبات کارآیی و در نتیجه بهره‌وری را هر چه بیشتر فراهم می‌کند.

کارآفرینی:

ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم زیرساخت‌های تکنولوژیکی و مخابراتی است اما دولت موظف به گسترش فناوری اطلاعات می‌شود. در نتیجه فرصت‌های شغلی زیادی برای متخصصان ایجاد می‌شود. به هر حال فناوری اطلاعات، فرصت‌های شغلی نامحدودی در اختیار دولت‌ها و ملت‌ها قرار داده که اگر به آن توجه نشود از دست خواهد رفت. این امر برای جامعه ما که حدود ۷ درصد بیکاران فاقد تخصص‌اند بسیار مهم است.