[vc_row][vc_column][ultimate_info_banner banner_title=”اتوماسیون اداری آی کن دارای تاییدیه رسمی امنیت به عنوان اولین نرم افزار امن کشور” banner_desc=”به گزارش روابط عمومی آی کن- با گسترش سیستم­ های اطلاعاتی و قرار گرفتن اطلاعات محرمانه سازمان­ ها در بستر وب و شبکه،
مشکلات امنیتی عدیده­ ای برای این گونه سیستم ها ایجاد خواهد شد، از این رو گروه مهندسی آی کن با توجه به جایگاه مهم
امنیت در نرم افزارهای اطلاعاتی- مدیریتی، و پیامدهای فاجعه بار ناشی از نادیده گرفتن اصول امنیتی، همواره مباحث
امنیتی در تولید نرم افزار را دستور کار خود قرار داده است.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2Fsafe-secure-ican-automation%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^7148|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/11/safe-automation.jpg|caption^null|alt^گواهی ssl,امنیت,اتوماسیون محرمانه,اتوماسیون دارای امنیت,امنیت در نرم افزار,نرم افزار امنیتی|title^safe-automation|description^گواهی ssl,امنیت,اتوماسیون محرمانه,اتوماسیون دارای امنیت,امنیت در نرم افزار,نرم افزار امنیتی
” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”220″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”نمایشگاه پدافند بومی سایبری و پدافند بومی زیستی” banner_desc=”به گزارش روابط عمومی آی کن نمایشگاه صنعت بومی زیستی به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور و با مشارکت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2Fpadafand-exhibition-96%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^7116|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/11/padafand-ex.jpg|caption^null|alt^نمایشگاه پدافند بومی سایبری و پدافند بومی زیستی , پدافند, پدافند غیرعامل|title^padafand-ex|description^نمایشگاه پدافند بومی سایبری و پدافند بومی زیستی , پدافند, پدافند غیرعامل” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”180″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”افتتاح سامانه مکانیزه مدیریت آبادی ها و روستاهای کشور در همایش ملی روستا و عشایر ” banner_desc=”به گزارش روابط عمومی آی کن سامانه مکانیزه مدیریت آبادی ها و روستاهای کشور که تولید شده توسط گروه مهندسی آی کن می باشد
در چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر رو نمایی و افتتاح شد. این همایش با حضور جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
و جمعی از وزرا و نمایندگان مجلس و هزار و سیصد و ۶۳ نفر از روستائیان برگزار شد. از این تعداد ۱۰۰ نفر دکترا، ۴۶۰ نفر فوق لیسانس،
۶۴۹ نفر لیسانس و مابقی به عنوان نخبگان روستایی هستند.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d8%25b9%25d8%25b4%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^6597|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/10/hamayeshe-roosta-ashayer6.jpg|caption^null|alt^همایش روستا و عشایر , روستا , عشایر , مدیریت آبادی کشور, آبادی , نرم افزار مدیریت آبادی|title^hamayeshe-roosta–ashayer6|description^همایش روستا و عشایر , روستا , عشایر , مدیریت آبادی کشور, آبادی , نرم افزار مدیریت آبادی” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”برگزاری دور دوم کلاس آموزشی ICAN Standard BPMS” banner_desc=”بر اساس گزارش روابط عمومی گروه مهندسی آی کن، اولین جلسه از کلاس های آموزشی ICAN Standard BPMS در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۹۶ با
حضور تعداد زیادی از مشتریان این شرکت برگزار شد…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585-%25da%25a9%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-ican-standard-bpms%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^6521|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/10/bpms-class2.jpg|caption^null|alt^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری, bpms , کلاس bpms , آموزش BPMS|title^bpms-class2|description^ اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری, bpms , کلاس bpms , آموزش BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”جشنواره پاییزه گروه مهندسی آی کن” banner_desc=”با توجه به نزدیک شدن به سالگرد تاسیس گروه مهندسی آی کن و همچنین به منظور ارج نهادن و تکریم مشتریان و سازمان های متقاضی محصولات
در جهت تسهیل و صرفه جویی مستمر آن ها، این گروه طرح فروش نقدی پاییزه را از یک مهر الی ۳۰ آذر ۹۶ بر روی کلیه محصولات خود برگزار میکند…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%25d8%25b2-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^6354|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/09/payizelow.jpg|caption^null|alt^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری|title^payizelow|description^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”برگزاری کلاس آموزشی BPMS در آی کن” banner_desc=”به گزارش روابط عمومی آی کن، این گروه جهت آشنایی بیشتر مشتریان خود با ICAN Standard BPMS کلاس آموزشی ای برگزار کرده است.
گروه مهندسی آی کن همواره بر پایه ی مسئولیت های اجتماعی و تخصصی خود آموزش به افراد را جزو مهمترین فعالیت های خود قرار داده است…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-bpms-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^6145|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/09/کلاس-BPMS.jpg|caption^null|alt^ICAN, BPMS, ICANBPMS|title^کلاس BPMS|description^ICAN, BPMS, ICANBPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”گروه مهندسی آی کن از میان دانشجویان سیتکو استخدام می نماید” banner_desc=”به گزارش روابط عمومی گروه مهندسی آی کن، این گروه جهت استخدام نیروهای برتر در دفتر منطقه یک خود، از بین دانشجویان ممتاز آموزشگاه سیتکو
برای واحد استقرار و پشتیبانی استخدام به عمل می آورد.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25aa%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^6067|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/09/ican-sitco.jpg|caption^null|alt^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری , آموزشگاه , سیتکو|title^ican-sitco|description^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری , آموزشگاه , سیتکو” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”250″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”برگزاری همایش سازمان فرآیندگرا، از ایده تا اجرا” banner_desc=”همایش بزرگ سازمان فرآیندگرا در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ با حضور تعداد زیادی از مدیران ارشد دولتی و
کارشناسان سطح بالای فعال در سازمان های دولتی برگزار شد.
این همایش که به منظور معرفی هرچه بهتر فرآیندهای سازمانی و نرم افزارهای موثر و قوی در فعالیت های
سازمانی برگزار شد به بسیاری از مسائل دیگر از جمله چگونگی استفاده هرچه بهتر از دولت الکترونیک
و خدمات دولت الکترونیک نیز پرداخت…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%2F%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a2%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25db%258c%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^5891|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/09/Mr-hesaraki3.jpg|caption^null|alt^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری , سازمان فرآیندگرا|title^Mr-hesaraki3|description^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری , سازمان فرآیندگرا” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”250″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=” سامانه ثبت آثار ادبی و هنری راه اندازی شد…” banner_desc=”این سامانه به منظور تحقق دولت الکترونیک و تسهیل و تسریع در فرآیند ثبت آثار ادبی و هنری، و تبدیل فرایند فیزیکی
ثبت اثر به فرایند الکترونیکی با همکاری مرکز رسانه های دیجیتال طراحی شده است. یکی از مزایای ثبت اثر ادبی، مالکیت
هنرمند بر آن است که همچون سند مالکیت برای صاحب اثر حقی ایجاد می کند و کسی حق تعرض به آن را نداشته و این
اثر برای دادگاه نیز یک سند و آماره محسوب می شود…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d8%25a2%25d8%25ab%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a8%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25b4%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^4894|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/122094_orig.jpg|caption^null|alt^null|title^122094_orig|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”250″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”همایش بزرگ سازمان فرآیندگرا، از ایده تا اجرا” banner_desc=”گروه مهندسی آی کن به عنوان یکی از رهبران تولید نرم افزارهای ملی در ایران، در خصوص تحقق دولت الکترونیک و نظر به
رویکرد جهانی در خصوص تبدیل سازمان های وظیفه گرا به سازمان های فرآیندگرا به منظور ارتقا چابکی و ایجاد بهره وری بالاتر
همایش رایگان “سازمان فرآیندگرا، از ایده تا اجرا“ را در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۵ برگزار می نماید…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a2%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25aa%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^4709|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/h1.jpg|caption^null|alt^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مالی |title^h1|description^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مالی ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”اولین جلسه هوشمند سازی و مدیریت شهری در مشهد” banner_desc=”اولین جلسه هوشمند سازی و مدیریت شهری به میزبانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۹۶ و با
حضور منتخبین شورای اسلامی شهر مشهد آقای دکتر امیرشهلا و آقای دکتر ریاضی و جمعی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات
از دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%258a-%25d9%2585%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%258a%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^4276|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2017-07-24_08-40-37.jpg|caption^null|alt^null|title^photo_2017-07-24_08-40-37|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”کمپین روزی یک آسپیرین بخور” banner_desc=”کمپین هر روز یک آسپرین بخور به این معناست که هر روز به دانش خود بیافزایید تا مثل قرص آسپرین که برای جلوگیری
از خطر ایست قلبی است، شما هم با یادگیری مداوم به جلوگیری از ایست و توقف خود در دنیای اطلاعات کمک کنید.
این آموزش ها به زبان ساده و کاربردی می باشند تا افرادی هم که هیچ اطلاعاتی در آن زمینه ندارند و تازه میخواهند
فراگیری فناوری و دانش را در حوزه های مختلف شروع نمایند بتوانند از آن بهره ببرند…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25a2%25d8%25b3%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25b1%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^4579|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/aspirin-farzin.jpg|caption^null|alt^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , Aspirin , آسپیرین|title^aspirin-farzin|description^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , Aspirin , آسپیرین” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”250″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”حضور آی کن در کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد” banner_desc=”با تاکید بر استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) در مواد (۷) و (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و تمرکز بر تولید و اشتغال
در اقتصاد مقاومتی، هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) در تیر ماه سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^3912|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/hamayesh.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مالی و منابع انسانی , بودجه و اعتبارات , مالی , منابع انسانی|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مالی و منابع انسانی , بودجه و اعتبارات , مالی , منابع انسانی|title^hamayesh|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مالی و منابع انسانی , بودجه و اعتبارات , مالی , منابع انسانی” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”اهدای جوایز برندگان فستیوال جمله سازی با آی کن” banner_desc=”گروه مهندسی آی کن همواره برای برقراری ارتباط بیشتر با مشتریان خود، و آشنایی سایر افراد با این مجموعه سعی به برگزاری مسابقات و
فستیوال های گوناگون داشته است. فستیوال هایی از جمله فستیوال تصویری، فستیوال محیط زیست و … ” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%2F%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86|target:%20_blank|” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^2916|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/Festival-Jomle-saz2i.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری- فستیوال- محیط زیست|alt^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری- فستیوال|title^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری-|description^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری- فستیوال” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”افتتاحیه دفتر مازندران با حضور مهندس جمالی” banner_desc=”گروه مهندسی آی کن با هدف ارتقاء سطح ارائه خدمات و رضایت مشتریان قبلی و تقویت بازار و ارائه محصول و خدمات به
مشتریان جدید، در سال ۹۶ دفتر ستادی خود را در این استان پهناور افتتاح نموده است.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A2%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2586%2F%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25AD%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3-%25D8%25AC%2F|title:%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^2848|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/eftetah-sari.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن|alt^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری تعهدی|title^افتتاح دفتر ساری|description^گروه مهندسی آی کن با هدف ارتقاء سطح ارائه خدمات و رضایت مشتریان قبلی و تقویت بازار و ارائه محصول و خدمات به مشتریان جدید، در سال ۹۶ دفتر ستادی خود را در این استان پهناور افتتاح نموده است.” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه رصد استعلام و پیگیری ها توسط خانم دکتر ابتکار” banner_desc=”به گزارش روابط عمومی گروه مهندسی آی کن از همایش بزرگ نظام اداری کشور، سرکار خانم دکتر ابتکار
رئیس سازمان محیط زیست کشور در پایان سخنرانی خود سامانه “رصد استعلام و پیگیری پی نوشت ها و
فرامین رئیس جمهور” را افتتاح کرد و این سامانه از امروز رسما آغاز به کار کرد….” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B1%25D8%25B5%25D8%25AF-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3%25E2%2580%258C%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AA%2F|title:%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1734|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/ebtekar2.jpg|caption^null|alt^null|title^ebtekar2|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”230″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”طرح فروش بی نهایت موتورهای سازمان الکترونیک” banner_desc=”در راستای ارج نهادن به اعتماد مشتریان گرانقدر گروه مهندسی آی کن، این شرکت در نظر دارد طرح فروش ویژه مکانات توسعه ای
سازمان الکترونیک آی‌کن در جهت استفاده بعنوان یک زیرساخت کسب و کار استاندارد مطابق شرایط زیر را پیشنهاد دهد…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D8%25A8%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25AA%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1175|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/bi-nahayat2.jpg|caption^null|alt^null|title^bi nahayat2|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”230″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”جشنواره فروش نقدی محصولات گروه مهندسی آی کن” banner_desc=”گروه مهندسی آی‌کن برای تسهیل استفاده مشتریان گرامی از محصول های نرم افزاری جامع سازمانی خود در جهت خودکار سازی و صرفه جویی مستمر،
جشنواره بهاری فروش نقدی را از تاریخ ۹۶/۱/۱۵ الی ۹۶/۲/۳۱ به مدت یک ماه و نیم به شرح زیر برگزار می کند.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25AC%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25DB%258C%2F|title:%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1182|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/فروش-نقدی۲٫jpg|caption^null|alt^null|title^فروش نقدی۲|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”230″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”اعلام برندگان فستیوال جمله سازی با آی کن” banner_desc=”در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ گروه مهندسی آی کن سومین فستیوال خود را تحت عنوان ” جمله سازی با ICAN ” برگزار کرد.
این مسابقه از تاریخ ۲۶ بهمن ماه آغاز شد و طی حدود ۳ هفته ۵۱۱ شرکت کننده از درون سازمان و برون سازمان که شامل تمامی استان های کشور
می شدند شرکت داشتند. ” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A2%25DB%258C-%25DA%25A9%2F|title:%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1197|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/مسابقه۲٫jpg|caption^null|alt^null|title^مسابقه۲|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”230″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”مسابقه جمله سازی با آی کن” banner_desc=”گروه مهندسی آی‏ کن به منظور برقراری ارتباط بیشتر با مشتریان، همکاران و دوستان خود، مسابقه ی جمله سازی با ICAN را برگزار میکند.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2582%25D9%2587-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A2%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2586%2F|title:%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1813|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/festivalfarzin2.jpg|caption^null|alt^null|title^festivalfarzin2|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”170″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”صرفه جویی در وقت با سازمان الکترونیک” banner_desc=”سه ضلع مثلث موفقیت در پیاده سازی نرم افزارهای سازمانی، عبارتند از «کیفیت محصول نرم افزاری»
، «مجموعه ی تلاش های سمت کارفرما برای همراهی هر چه بیشتر با پیمانکار و فرهنگ سازی هر چه بهتر
درون سازمان»، «مجموعه ی تلاش های سمت پیمانکار برای همکاری با کارفرما و درک هر چه کامل تر
نیازها و شرایط کارفرما».” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25aa-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587%25e2%2580%258a%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25db%258c%25e2%2580%258a%25d8%25b4%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%2F|title:%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8A%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%E2%80%8A%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F|target:%20_blank|” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^3416|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/07/time.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS |alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS|title^time|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”190″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”ضرورت توسعه ی هر چه بیشتر سازمان الکترونیک” banner_desc=”حدود %۸۳ اسناد همه ی کسب و کار ها شامل فرم ها می باشد. هزینه ی بایگانی، ذخیره سازی و دستیابی به این اسناد حدود ۳۰ برابر
و هزینه ی بررسی، نگه داری و توزیع آن ها حدود ۷۵ برابر هزینه ی طراحی و چاپ فرم ها می باشد!” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25b6%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587-%25db%258c-%25da%2586%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%2F|title:%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8A%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^3060|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/zirsystem.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^zirsystem|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”230″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”توجیه زیست محیطی کاهش مصرف کاغذ در سازمان” banner_desc=”امروزه حتی نشریاتی (مانند روزنامه ها و مجلات) که ده ها سال کاغذی منتشر می شده اند، به صورت الکترونیکی منتشر می شوند که ضمن انجام بهتر
مسئولیت اجتماعی خود، در کاهش هزینه ها و افزایش توان رقابتی خود نیز موفق ترند.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25ac%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25ad%25db%258c%25d8%25b7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25ba%25d8%25b0-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%2F|title:%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8A%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1204|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/hand-plant-2.jpg|caption^null|alt^null|title^hand-plant-2|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”230″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”طرح تخفیفات ویژه ی نوروزی گروه مهندسی آی کن” banner_desc=”با فرا رسیدن عید نوروز ۹۶ گروه مهندسی آی کن به منظور ارائه ی تخفیف به مشتریان، طرح جدیدی را از
تاریخ ۱۶ بهمن تا ۳۰ اسفند در نظر گرفته است.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587-%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25A2%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1873|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/نوروز۲٫jpg|caption^null|alt^null|title^نوروز۲|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”کسب رتبه نخست از شورای عالی انفورماتیک” banner_desc=”گروه مهندسی آی کن با سابقه ۱۶ سال فعالیت، یکی از مجموعه های پیشرو در حوزه تولید نرم افزارهایی یکپارچه و متناسب با نیاز مشتریان می باشد
و هم اکنون به سبب تولید نرم افزارهایی کاربردی و همگامی با تکنولوژی حاکم بر دنیای و توجه به نیاز مشتریان در سطح کشور موفق به کسب
جایگاه ویژه ای در بین مشتریان شده است.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25DA%25A9%25D8%25B3%25D8%25A8-%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2586%25D8%25AE%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%258A-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25DA%25A9%2F|title:%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1877|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/05/rotbe-avale-anformatik.jpg|caption^null|alt^null|title^rotbe avale anformatik|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”طرح تحول اداری تبلور همکاری بخش خصوصی با دولت ” banner_desc=”اجلاس هم‌اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه‌های نظام اداری کشور که از روز یکشنبه ۱۶ آبان آغاز شد و تا ۱۷ آبان ادامه داشت
با حضور ملکی تبار رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری ، حسین ملایجردی، مدیرکل دبیرخانه مرکزی نهاد
ریاست جمهوری و ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اصغر رضا نژاد، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
و دیگر مدیران فناوری اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در سالن اجلاس سران برگزار شد.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2587%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25AE%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C-%25D8%25A8%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1880|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/hamayesh-ejlas_telegram.jpg|caption^null|alt^null|title^hamayesh-ejlas_telegram|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”250″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”مهم ترین سرفصل های کارگاه BPMS آی‌کن” banner_desc=”بزرگترین چالش کسب و کار در دنیای امروز تغییر بازار و مشتریان ، ظهور رقبای جدید و تغییر قوانین کسب و کار سازمانها می باشد. در نتیجه به مرور
زمان نیاز به یک روش سیستمی برای تعریف، مدیریت، تحلیل و بهینه سازی فعالیت های کسب و کار احساس شد.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-bpms-%25D8%25A2%25DB%258C%25E2%2580%258C%25DA%25A9%25D9%2586%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20BPMS%20%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^1887|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/05/hamayesh-ardebil_telegram.jpg|caption^null|alt^null|title^hamayesh-ardebil_telegram|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”230″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”اهدای جایزه نفر اول و استان برگزیده فستیوال محیط زیست ” banner_desc=”به گزارش روابط عمومی گروه مهندسی آی کن در خرداد ماه سال جاری مقارن با هفته ی محیط زیست، گروه مهندسی آی کن فستیوال تصویری با موضوع
«نقش محصولات گروه مهندسی در حفاظت از محیط زیست» را برگزار کرد. تصاویر بسیاری در دو گروه مشتریان و سایر شرکت کنندگان در کانال تلگرام،
شبکه اجتماعی اینستاگرام و وب سایت رسمی گروه مهندسی آی کن منتشر شد…” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%2F%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2587-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25b3%25d8%25aa%2F|title:%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^2918|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/festival-mohit-madadi_002.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری|alt^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری|title^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری-|description^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”230″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”بخشنامه هایی بدون ضمانت اجرایی دولت الکترونیک” banner_desc=”در چند سال گذشته دولت درباره دولت الکترونیک چندین بخشنامه خوب صادر کرده است ولی ضمانت اجرایی ندارد و این
بخشنامه‌های مفید به دلایل مختلفی اجرا نشده‌اند. در بخشنامه‌های دولت برای دستگاه‌های استانی وظایفی در نظر گرفته شده
است اما دستگاه مادر واقع در استان اجازه انجام هیچ فعالیتی را به دستگاه استانی نمی‌دهد و یکی از دلایل عقیم ماندن
بخشنامه‌ها در استان‌ها نیز همین است.” button_text=”ادامه خبر…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B6%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%2F|title:%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^3895|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/photo_ican-e-goverment-1.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS |title^photo_ican-e-goverment-1|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”230″ ib3_border=”solid” button_text_color=”#1e73be” ib3_border_color=”#1e73be” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][/vc_column][/vc_row]