//

افتتاحیه دفتر مازندران (ساری) با حضور مهندس جمالی مدیرعامل آی کن و نمایندگان برخی دستگاه های استان مازندران

گروه مهندسی آی کن با هدف ارتقاء سطح ارائه خدمات و رضایت مشتریان قبلی و تقویت بازار و ارائه محصول و خدمات به مشتریان جدید، در سال ۹۶ دفتر ستادی خود را در این استان پهناور افتتاح نموده است.

گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری تعهدی

در جلسه ی افتتاحیه این دفتر که با حضور برخی معاونین، ذیحساب و مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات برخی دستگاه ها و مشتریان آی کن در محل دفتر آی کن در استان مازندران تشکیل شد، مدیرعامل محترم آی کن، آقای مهندس جمالی به عنوان میزبان جلسه با اشاره به ظرفیت و مزیت های محصولات، خدمات و پتانسیل های آی کن، آمادگی این دفتر را جهت ارائه خدمات بومی در استان مازندران اعلام نمودند.
همینطور در ادامه جلسه فرصت ها، درخواست ها، مشکلات و موانعی که در دستگاه های استان برای ارائه محصولات و خدمات نرم افزاری مطلوب وجود دارد توسط مشتریان و مدعوین جلسه مطرح و تبادل نظر شد.
گروه مهندسی آی کن امید دارد تا مانند همیشه با ایجاد ارتباط و تعامل مثبت و سازنده با مجموعه مشتریان در استان مازندران نیز بتواند خدمات شایسته ای را ارائه نماید.