//

اهدای جایزه نفر اول و استان برگزیده فستیوال محیط زیست – آقای مددی کارشناس استقرار و پشتیبانی و دفتر گلستان گروه مهندسی آی کن

به گزارش روابط عمومی گروه مهندسی آی کن در خرداد ماه سال جاری مقارن با هفته ی محیط زیست، گروه مهندسی آی کن فستیوال تصویری با موضوع «نقش محصولات گروه مهندسی در حفاظت از محیط زیست» را برگزار کرد. تصاویر بسیاری در دو گروه  مشتریان و سایر شرکت کنندگان در کانال تلگرام، شبکه اجتماعی اینستاگرام و وب سایت رسمی گروه مهندسی آی کن منتشر شد و در نهایت دو تصویر که بیشترین امتیاز را داشتند (مطابق الگوی ارائه شده در بخشنامه فستیوال)، و استانی که بیشترین شرکت کنندگان و امتیازها را بنا به رتبه ی استانی دارد مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
که در پایان این جشنواره آقای ابوالفضل مددی از کارشناسان استقرار و پشتیبانی دفتر گلستان گروه مهندسی آی کن به عنوان نفر اول مسابقه و استان گلستان به عنوان استان اول شناخته شد و با حضور مهندس مجید حصارکی مدیر بازاریابی و توسعه بازار گروه مهندسی آی کن در دفتر گلستان از فعالیت خوب این استان در جشنواره تقدیر و سکه ی آقای ابولفضل مددی به ایشان اهداء شد.