[vc_row][vc_column][ultimate_info_banner banner_title=”دومین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان خراسان شمالی برگزار شد” banner_desc=”به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی، در ابتدای جلسه مهندس مرتضوی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و دبیر کارگروه با عرض خیر مقدم، توضیحاتی را در خصوص وضعیت ICT استان از منظر سواد رایانه ای، دسترسی و استفاده از اینترنت و موبایل و کاربرد تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک بر اساس گزارش های تحقیقی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ارائه داد و …” button_text=”ادامه مطلب…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%2F|title:%D9%86%D9%82%D8%B4%20%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%C2%BB%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C||” info_alignment=”ib3-info-left” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” banner_img_height=”100″ button_color=”#681933″ button_text_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:16px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”حضور کمرنگ شرکت های ارائه دهنده نرم افزار های شرکتی و سازمانی در الکامپ” banner_desc=”الکامپ امسال نیز شروع شد، زودتر از همیشه، آن هم وسط فصل داغ تابستان، اما چرا هر سال نسبت به سال های قبل حضور شرکت هایی که در فروش خدمات و سرویس در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند کمتر و کمرنگ تر می شود؟ بطور کل آیا حضور در الکامپ برای شرکت هایی که سرویس و خدمات به سازمان ها و شرکت ها می فروشند مقرون به صرفه هست؟” button_text=”ادامه مطلب…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25a9%25d9%2585%25d8%25b1%25d9%2586%25da%25af-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a6%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2586%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%2F|title:%D9%86%D9%82%D8%B4%20%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%C2%BB%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C||” info_alignment=”ib3-info-left” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” banner_img_height=”100″ button_color=”#681933″ button_text_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:16px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”نقش «فناوری اطلاعات » در توسعه کشاورزی و دامداری – چاپ شده در روزنامه ایران” banner_desc=”وقتی نگاهی به گذشته می اندازیم و توسعه کشاورزی و دامداری در کشور های توسعه یافته را می بینیم به یک نکته حائز اهمیت بر می خوریم، کشور های توسعه یافته زمانی که می خواستند بین صنعت و کشاورزی به یک گزینه اولویت بدهند، اولویت اصلی را به کشاورزی و دامداری دادند این درحالی است که در کشور های در حال توسعه عموما بحث کشاورزی رها شده است و همچنان قشر کشاورز و دامدار جزء دورترین اقشار به فناوری اطلاعات می باشند…” button_text=”ادامه مطلب…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B4-%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C%2F|title:%D9%86%D9%82%D8%B4%20%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%C2%BB%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C||” info_alignment=”ib3-info-left” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” banner_img_height=”100″ button_color=”#681933″ button_text_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:16px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”دولت الکترونیک کلید مهاجرت معکوس در کشور – چاپ شده در روزنامه ایران” banner_desc=”«در بسیاری از کشورها مهاجرت از شهر به روستا حتی در حوزه دانشمندان و افراد تحصیلکرده رو به افزایش است و دلیل اصلی آن نیز توسعه دولت الکترونیک و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است.» علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: فناوری اطلاعات این فرصت را فراهم کرده و تقریباً افراد می‌توانند براحتی در منزل یا در روستاهای دوردست از طریق دولت الکترونیک از راه دور کار کرده یا آموزش الکترونیکی انجام دهند.” button_text=”ادامه مطلب…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C%25DA%25A9-%25DA%25A9%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25B9%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B3-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B4%2F|title:%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1||” info_alignment=”ib3-info-left” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” banner_img_height=”100″ button_color=”#681933″ button_text_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:16px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”چگونه با سازمان الکترونیک از هدر رفت آب جلوگیری کنیم؟” banner_desc=”روزانه حدود ۱۱۵۰۰ گردش مکاتبات در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان وجود دارد که حدود ۳ کاغذ a۴۴ به منظور نیاز جابه جایی، بایگانی، نگهداری و … اطلاعات می توانست استفاده شود؛ حال به عدد ۳۴۵۰۰ کاغذ برای هر روز ۱۲۵۹۵۵۰۰۰ کاغذ برای هر سال خواهیم رسید اگر در نظر بگیریم برای تولید هر برگ کاغذ ۱۰ لیتر آب مورد نیاز است(طبق بررسی های انجام شده) به ۱۲۵۹۵۵ متر مکعب در سال مصرف آب برای تولید کاغذ برای استفاده مکاتبات یک ارگان دولتی خواهیم رسید…” button_text=”ادامه مطلب…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25DA%2586%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA-%25D8%25A2%25D8%25A8%2F|title:%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F||” info_alignment=”ib3-info-left” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” banner_img_height=”100″ button_color=”#681933″ button_text_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:16px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”شکاف دیجیتالی” banner_desc=”ما زمانی می توانیم از شکاف دیجیتالی و بحث ورود ریال به منظور کاهش آن صحبت کنیم که قبل از آن بتوانیم شکاف دیجیتال را معنی کنیم، حال من می خواهم تعریف جدیدی از شکاف دیجیتالی ارائه دهم و آن اینکه این شکاف علاوه بر بحث دسترسی به اطلاعات و خدمات بحث تولید محتوای مناسب و فرهنگ استفاده از اطلاعات و خدمات را نیز شامل شود.” button_text=”ادامه مطلب…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B4%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2581-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%2F|title:%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C||” info_alignment=”ib3-info-left” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” banner_img_height=”100″ button_color=”#681933″ button_text_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:16px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”تسریع در اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری آی‏ کن نقش اساسی در توسعه استان دارد” banner_desc=”به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، دکتر حسن صادقلو در جلسه بازنگری و عملیاتی نمودن سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری آی کن در استان، خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در این خطه شمالی باید با اولویت سه محور کشاورزی، صنعت و گردشگری مد باشد و هر مانعی در این مسیر تا پایان هفته جاری باید مکتوب و گزارش شود.” button_text=”ادامه مطلب…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%2587-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%2F|title:%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%E2%80%8F%20%DA%A9%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-left” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” banner_img_height=”100″ button_color=”#681933″ button_text_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:16px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”تسریع در اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری آی‏ کن نقش اساسی در توسعه استان دارد” banner_desc=”به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، دکتر حسن صادقلو در جلسه بازنگری و عملیاتی نمودن سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری آی کن در استان، خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در این خطه شمالی باید با اولویت سه محور کشاورزی، صنعت و گردشگری مد باشد و هر مانعی در این مسیر تا پایان هفته جاری باید مکتوب و گزارش شود.” button_text=”ادامه مطلب…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%2587-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%2F|title:%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%E2%80%8F%20%DA%A9%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-left” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” banner_img_height=”100″ button_color=”#681933″ button_text_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:16px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”بخشنامه هایی بدون ضمانت اجرایی دولت الکترونیک” banner_desc=”در چند سال گذشته دولت درباره دولت الکترونیک چندین بخشنامه خوب صادر کرده است ولی ضمانت اجرایی ندارد و این بخشنامه‌های مفید به دلایل مختلفی اجرا نشده‌اند.
در بخشنامه‌های دولت برای دستگاه‌های استانی وظایفی در نظر گرفته شده است اما دستگاه مادر واقع در استان اجازه انجام هیچ فعالیتی را به دستگاه استانی نمی‌دهد و یکی از دلایل عقیم ماندن بخشنامه‌ها در استان‌ها نیز همین است.” button_text=”ادامه مطلب…” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%2587-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%2F|title:%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%E2%80%8F%20%DA%A9%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-left” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” banner_img_height=”100″ button_color=”#681933″ button_text_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:16px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][/vc_column][/vc_row]