[vc_row][vc_column css_animation=”slideInRight”][ultimate_info_banner banner_title=”اولین نسخه ویندوز سرور ۲۰۱۶ برای تست داخل ایران” banner_desc=”به نظر می‌رسد مایکروسافت برای ارتقای ویندوز سرور ۲۰۱۶
برنامه‌هایی مشابه با ویندوز ۱۰ دارد و قصد دارد بعد از رفع نقص‌ها
و آسیب پذیری‌های احتمالی آن را برای استفاده‌های گسترده‌تر عرضه نماید….” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25b9%25d8%25b1%25d8%25b6%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25ae%25d9%2587-%25d9%2588%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1-2016-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25af%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^4207|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/07/windows-server-2016.jpg|caption^null|alt^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , windows server , windows server 2016 , ویندوز سرور ۲۰۱۶|title^windows server 2016|description^ اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , windows server , windows server 2016 , ویندوز سرور ۲۰۱۶″ ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”190″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”اینترنت نامحدود می‌آید اما در زمان نامشخص!” banner_desc=”در حالی که کاربران اینترنت مدت‌هاست از ارائه بسته‌های حجمی ناراضی هستند
و استفاده از اینترنت برای دانلود فایل‌های ویدیویی که حجم زیادی را می‌طلبد
افزایش یافته است، چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بازگشت
بسته‌های نامحدود اینترنت ثابت خبر داده است…” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2585%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25a2%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25a7%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^4130|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/07/internet.jpg|caption^null|alt^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مالی|title^internet|description^ اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مالی ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”190″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”تاثیر فناوری اطلاعات بر بازاریابی” banner_desc=”در تازه‌ترین بررسی ادوبی پیرامون بازاریابی دیجیتالی که نتایج آن به تازگی منتشر شده، مشخص شده که ۴۱ درصد از
۷۵۰ بازاریابی که در این پژوهش شرکت کرده بودند، گفتنه‌اند که خواهان ایجاد یک تجربه دیجیتالی هستند….” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ab%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^4076|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/07/digital-marketing.jpg|caption^digital marketing|alt^اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مالی|title^digital marketing|description^ اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مالی ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”190″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”آمازون انبارش را به اعماق دریا می‌برد” banner_desc=”فروشگاه اینترنتی آمازون، اختراع جدیدی به ثبت رسانده است که خبر از یک انبار
بزرگ در اعماق دریا می‌دهد. بر اساس نقشه‌ی منتشرشده، کالا در یک جعبه‌ی
ضد آب قرار می‌گیرد که یک کپسول هوای فشرده و یک بالن هم در آن‌ تعبیه شده است. ” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2582-%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7-%25d9%2585%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25af%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^4008|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/07/amazon.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , amazon , آمازون|title^amazon|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , amazon , آمازون ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”180″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”طرح اینترنت اشیاء در کشور پیاده سازی می‌شود” banner_desc=”رئیس دانشکده پست و مخابرات دیروز در افتتاحیه کارگاه بین المللی اینترنت اشیاء
در هتل اسپیناس تهران اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای
پیاده سازی اینترنت اشیاء در ایران طرح کلانی را تنظیم کرده است….” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a1-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d9%2585%25db%258c%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3717|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/07/IOT.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , IOT , اینترنت اشیا|title^IOT|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , IOT , اینترنت اشیا” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”۶ سرویس برتر ایمیل رایگان به غیر از جیمیل و یاهو” banner_desc=”سرویس‌های ایمیل زیادی وجود دارند که هر کدام از ما به نوعی از آنها
استفاده می‌کنیم. در این مقاله شما را با ۶ سرویس ارائه دهنده‌ی خدمات
رایگان ایمیل آشنا خواهیم کرد.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25db%25b6-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ac%25db%258c%25d9%2585%25db%258c%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3809|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/email.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , Email , yahoo , gmail|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , Email , yahoo , gmail|title^email|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , Email , yahoo , gmail” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”۱۰ ترفندی که هر کاربر ویندوز ۱۰ باید بداند” banner_desc=”سال ۲۰۱۵ سالی بسیار جذاب برای تمامی کسانی بود که منتظر انتشار نهایی
ویندوز ۱۰ بودند. مایکروسافت در زمان انتشار قول داده بود تا تمامی مشکلات
ویندوز ۸ را در این نسخه مرتفع نماید و تا کنون نیز این کمپانی ما را نا امید نکرده است.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25db%25b1%25db%25b0-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25af%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d9%2588%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b2-10-%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3547|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/7e260461-431d-4230-bead-013e2db38ed2.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , ویندوز۱۰ |alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , ویندوز۱۰ |title^7e260461-431d-4230-bead-013e2db38ed2|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , ویندوز۱۰ ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”گوگل، یک قالب تبلیغاتی جدید واقعیت مجازی را تجربه می‌کند” banner_desc=”گوگل در حال کار بر روی یک قالب تبلیغاتی جدید واقعیت مجازی است. قالب تبلیغاتی جدید
واقعیت مجازی گوگل، یک قالب سه‌بعدی است که وقتی آن را باز می‌کنید، یا چند دقیقه به آن
گاه می‌کنید، یک پخش‌کننده ویدئویی را به شما نشان می‌دهد.
در حال حاضر این قالب تبلیغاتی جدید واقعیت مجازی، یک محصول رسمی به حساب نمی‌آید
و صرفاً مدلی از یک تبلیغ معمول ساده است که در یک محیط واقعیت مجازی به نمایش
درمی‌آید.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25da%25af%25d9%2588%25da%25af%25d9%2584%25d8%258c-%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25ac%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3470|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/google_advr.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , google , گوگل , تبلیغات , فضای مجازی|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , google , گوگل , تبلیغات , فضای مجازی|title^google_advr|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , google , گوگل , تبلیغات , فضای مجازی” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”150″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”کارآفرینان ثروتمند دنیا اوقاتشان را چگونه سپری می‌کنند” banner_desc=”تعادل بین زندگی و کار یک امر ضروری برای حفظ سلامتی و رسیدن
به موفقیت است. اما برای کارآفرینانی که مشغله‌ی زیادی دارند، این موضوع
تبدیل به چالش بزرگی شده است. آخرین مطالعات صورت گرفته توسط
مؤسسه‌ی HSBC نشان می‌دهد که ۸۳ درصد از کارآفرینان موفق سراسر
دنیا معتقدند تعادل خوبی بین زندگی و کار خود برقرار کرده‌اند…” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ab%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25da%2586%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3416|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/07/time.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS |alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS|title^time|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”۱۰ ابزار رایگان بازاریابی اینترنتی” banner_desc=”اگر به‌عنوان یک کارآفرین در ابتدای راه خود هستید، این احتمال وجود دارد
که با مشکل برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان احتمالی در زمان مناسب
روبه‌رو شوید که محدود بودن بودجه و پیچیدگی‌های عملی کردن ایده‌ی تجاری
بر سختی آن می‌افزایند. در این مطلب با چند ابزار برای کمک به حل این
مشکل آشنا می‌شویم.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25db%25b1%25db%25b0-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3391|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/Digital-marketing.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , بازاریابی , اینترنتی , marketing |alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , بازاریابی , اینترنتی , marketing |title^Digital marketing|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , بازاریابی , اینترنتی , marketing ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”بهترین افزونه های گوگل کروم برای افزایش تمرکز در کار” banner_desc=”کلید ترکیبی Ctrl+T کیبورد در مرورگر کروم یا سایر مرورگرها،
تبدیل به عملی ناخودآگاه برای بسیاری از کاربرها شده است. به‌محض
اینکه ذره‌ای تمرکز خود را در کار از دست می‌دهم، با زدن این دو کلید
کیبورد، تب جدید باز می‌شود و اگر روز بدی داشته باشم، این تب جدید
به ساعت‌ها وقت تلف کردن منجر می‌شود.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25af%25d9%2588%25da%25af%25d9%2584-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%2F||target:%20_blank|” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3393|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/23d36350-92a8-4a2b-9739-89f488822e0a.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS|title^23d36350-92a8-4a2b-9739-89f488822e0a|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”با گران قیمت ترین اپلیکیشن های اپ استور آشنا شوید” banner_desc=”اپ‌استور با بیش از ۹۰۰ هزار اپلیکیشن در حال حاضر بزرگ‌ترین فروشگاه اپلیکیشن دنیا است.
این تعداد اپلیکیشن در واقع مجموع اپلیکیشن جدید پولی و رایگان این فروشگاه است.
بنا به اعلام Flurry که در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل آمار اپلیکیشن‌ها فعالیت دارد،
حدود ۹۰ درصد از اپلیکیشن‌های سیستم‌عامل آی‌او‌اس هم‌اکنون به طور رایگان در
دسترس تمام کاربران قرار دارد و در این بین اپلیکیشن‌هایی با قیمت‌های نجومی
نیز در این فروشگاه منتشر شده‌اند…” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25aa%25da%25a9%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25a8%25da%25a9%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3341|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/app-1.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , apple , application , app , اپلیکیشن|title^app|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , apple , application , app , اپلیکیشن” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”رباتها چگونه زندگی ما را متحول می کنند؟” banner_desc=”در سال‌هاى اخیر به ‌دنبال متداول ‌شدن تجارت‌الکترونیک پدیده نوین دیگرى
تحت عنوان دولت‌الکترونیک مطرح شده است. مهم‌ترین ویژگى این پدیده
یجاد بسترى مناسب برای ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشى بالاتر است
که همواره موردنیاز و دغدغه‌خاطر مردم و دولت‌ها بوده است…” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2585%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2586%25d8%25af%25d8%259f%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3338|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/virtual-world.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , دنیای مجازی , دنیای مجازی , دولت الکترونیک , امنیت|title^virtual-world|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , دنیای مجازی , دنیای مجازی , دولت الکترونیک , امنیت” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”انواع مختلف ابر خصوصی” banner_desc=”در یک فضای ابری خصوصی یا عمومی، شما با سخت‌افزارهای زیربنایی سر و کاری ندارید،
بلکه با ماشین‌ها و شبکه‌های مجازی سروکار خواهید داشت. البته، در بحث فضای ابری هم مسئله
سخت‌افزار مطرح است و اگر در حال ایجاد یک ابر خصوصی باشید، گزینه‌های زیادی برای نحوه
ساخت آن در پیش روی شما قرار دارد که هرکدام از آنها قابلیت‌ها و خصوصیات مختلفی دارد
اما در هر صورت مسئولیت امنیتی سنگینی بر دوش شما قرار دارد.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2584%25d9%2581-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25b5%25db%258c%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3333|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/private-cloud-cover-image.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , cloud|title^private-cloud-cover-image|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , cloud ” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”خالی کردن اینباکس؛ ناکارآمدترین روش مدیریت زمان” banner_desc=”داشتن وسواس فکری در مورد صفر کردن تعداد پیغام‌های خوانده‌ نشده بی‌اهمیت‌ترین
چیزی است که زمان شما را در طول روز هدر خواهد داد. به‌طور کلی ۲ رویکرد اساسی
برای مدیریت زمان وجود دارد. یکی از این رویکردها مفید است و می‌تواند
کمک زیادی به شما در مدیریت زمان بکند؛ اما دیگری برخلاف تصور خیلی‌ها،
تأثیر مفیدی در صرفه‌جویی در زمان ندارد.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25a8%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%259b-%25d9%2586%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3310|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/inbox.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , inbox , mail , gmail , اینباکس|title^inbox|description^گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , inbox , mail , gmail , اینباکس” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”با سیم کارت های سنتی خداحافظی کنید!” banner_desc=”eSIM یا Embedded-SIM نه تنها اتصال به شبکه های مخابراتی بی سیم
را تسهیل می کند، بلکه کیفیت و سازگاری بیشتر با دیگر ابزار رایانه ای و
الکترونیک را به ارمغان می آورد.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2585-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25ae%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b8%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25db%258c%25d8%25af%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3286|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/BTG-E-SIM-project-next-phase.jpg|caption^set of SIM cards گروه مهندسی آی کن اتوماسیون اداری حسابداری تعهدی BPMS|alt^set of SIM cards گروه مهندسی آی کن اتوماسیون اداری حسابداری تعهدی BPMS|title^set of SIM cards|description^set of SIM cards گروه مهندسی آی کن اتوماسیون اداری حسابداری تعهدی BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”180″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”چرا شبکه اجتماعی جدیدی متولد نمی‌شود؟” banner_desc=”زمانی گوشی‌های ما به آزمایشگاهی برای تست انواع اپلیکیشن‌های مختلفی که به اپ‌استور
و گوگل پلی وارد می‌شدند، تبدیل شده بود؛ اما با گذشت زمان این اشتیاق به کمترین حد خود
رسیده است و حالا دیگر امتحان و حفظ یک اپلیکیشن جدید باید دلایل زیادی برایمان داشته باشد.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25b4%25d8%25a8%25da%25a9%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25af-%25d9%2586%25d9%2585%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25af%25d8%259f%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3280|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/app.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^app|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”180″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”۵ میلیارد نفر از مردم جهان از موبایل استفاده می‌کنند و ۳.۸ میلیارد نفر از اینترنت” banner_desc=”جدیدترین آمار نشان می‌دهد از جمعیت ۷٫۵۱۱ میلیارد نفری کره زمین حدود ۵٫۰۰۷ میلیارد
نفرشان از موبایل استفاده می‌کنند و ۳٫۸۱۱ میلیارد نفر دیگر هم کاربر اینترنت هستند.
آمار منتشر شده از سوی «هات سوئیت» و «وی آر سوشل» همچنین نشان می‌دهد از
۲٫۸۹۵ میلیارد کاربر شبکه های اجتماعی در جهان ۲٫۶۹۲ میلیارد کاربر فعال در
شبکه های اجتماعی از طریق موبایل هستند.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25db%25b5-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2584%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3272|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/mobile-services.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^mobile-services|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”180″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”اتوماسیون اداری در شهرداری ها، زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک است” banner_desc=”راه اندازی و استقرار سیستم اتوماسیون اداری در شهرداری ها، تسهیل کننده تحقق
اقتصاد مقاومتی در فرآیند داخلی این دستگاه می باشد و تثبیت سیستم های الکترونیکی
و حرکت به سمت حذف فعالیت های فیزیکی نوید بخش آینده ای روشن در عملکرد
رو به رشد نهاد خدمات رسان مذکور در زمینه کاهش هزینه ها و افزایش کیفی
خدمات خواهد بود.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%258C-%25D8%25B2%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B3%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3199|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/automation.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، شهرداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، شهرداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^automation|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، شهرداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”180″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”با سامانه های مهم استعلام خدمات شهری و دولتی آشنا شوید” banner_desc=”دولت الکترونیک در ایران، روز به روز در حال گسترش بوده و همچون فضای بانکداری
مجازی که مراجعه مردم برای انجام امور سنتی بانکی را به شدت کاهش داده، بستر را
برای تسریع و تسهیل فرآیندهای اداری و تعامل مردم با دولت فراهم کرده است.
اکنون صدها خدمت دولتی و نیمه دولتی که دو دهه پیش به صورت کاملا سنتی و
با مراجعه حضوری مردم و مخاطبان سازمانی ارائه می شد، به صورت اینترنتی
قابل انجام و ردیابی بوده و نیازی به حضور فیزیکی افراد برای بررسی فرآیندهای
اداری مربوطه نیست.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25AF%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^2810|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/05/LOGO.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^LOGO|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”180″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”گوگل برای دومین سال پیاپی، ارزشمندترین برند جهان نام گرفت؛ اپل در رده دوم” banner_desc=”موسسه تحلیلی Kantar Millward Brown اخیراً در گزارش تازه خود اعلام کرده
که کمپانی گوگل برای دومین سال پیاپی، موفق به کنار زدن اپل شده و ارزشمندترین برند جهان
نام گرفته است. اپل که از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۵ میلادی به مدت شش سال در رده نخست لیست
ارزشمندترین برندها قرار داشت، امسال هم مثل سال گذشته در رده دوم جای گرفته است.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25da%25af%25d9%2588%25da%25af%25d9%2584-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%258c-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%2F|||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3187|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/BrandZRanking2017.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^BrandZRanking2017|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”180″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”لای‌-فای صد برابر سریع تر از وای‌-فای” banner_desc=”تکنولوژی تازه‌ای که در آن به جای امواج رادیویی از نور یا طیف مرئی برای
انتقال اطلاعات استفاده می‌شود، برای اولین بار در فضاهای کاری آزمایش شده است.
سرعت انتقال اطلاعات در این تکنولوژی که با نام لای-فای شناخته می‌شود،
۱۰۰ برابر بیشتر از فناوری مرسوم فعلی یعنی وای-فای است و می‌تواند
به یک گیگابایت بر ثانیه برسد. با این سرعت می‌توان یک فیلم بلند را با
کیفیتی مناسب در عرض حدود یک ثانیه دانلود کرد.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25e2%2580%258c-%25d9%2581%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2588%25d8%25a7%25db%258c%25e2%2580%258c-%25d9%2581%25d8%25a7%25db%258c%2F|title:%D9%84%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3035|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/lifi-feature.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”180″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”اتصال انسان به فضای مجازی تا سال۲۰۳۰…” banner_desc=”رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با تشریح آینده وب در دنیا گفت:
تا سال ۲۰۲۷ بالغ بر ۲۳ ابزار همراه به انسان متصل می شود و
حریم خصوصی معنای امروزی را نخواهد داشت.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25A7-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%25B2%25DB%25B0%25DB%25B3%25DB%25B0%2F|title:%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B0||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^2966|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/virtula-world.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن، اتوماسیون اداری، حسابداری تعهدی، BPMS|title^virtula world|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”بیل گیتس برای مقابله با اقدامات تروریستی دست به کار شد…” banner_desc=”اگنا-شرکت Waltham که یکی از شرکت های فعال در زمینه ساخت
اسکنرهای امنیتی است اخیراً اقدام به ساخت اسکنری با نام The Edge کرده است.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2584-%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25AA%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B3%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^2955|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/news.jpg|caption^null|alt^null|title^news|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”140″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”سایت جدید « دسترسی آزاد به اطلاعات » ایران ” banner_desc=”دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از راه‌اندازی
سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی
به اطلاعات خبر داد…” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AC%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%2F|title:%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%C2%AB%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%C2%BB%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^2858|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/article.jpg|caption^دسترسی آزاد به اطلاعات|alt^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری تعهدی|title^article|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”140″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”انقلاب بیگ‌دیتا چقدر جدی است؟” banner_desc=”در دنیا بیگ‌‌دیتا چند سالی هست که روند مهمی در فناوری است. با این حال در ایران هنوز
با نتایج حاصل از بیگ دیتا مواجه نشده‌ایم. نه این که نخواسته باشیم از قدرت بیگ دیتا بهره
گیریم، بلکه هنوز مدیران ما خروجی ملموسی ندیده‌اند و ….” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A8%25DB%258C%25DA%25AF%25E2%2580%258C%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AA%25D8%25A7-%25DA%2586%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%259F%2F|title:%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%20%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^2677|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/05/Ican-big-data.jpg|caption^بیگ دیتا-اتوماسیون اداری-آی کن|alt^بیگ دیتا-اتوماسیون اداری-آی کن|title^بیگ دیتا-اتوماسیون اداری-آی کن|description^بیگ دیتا-اتوماسیون اداری-آی کن” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”160″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”گوگل به زودی خبرهای دروغ و تقلبی را مشخص میکند” banner_desc=”منتشر شدن خبرهای دروغ و تقلبی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی باعث شده که شرکت‌های
مختلف برای جلوگیری از گسترش پیدا کردن این خبرها دست به کار شوند.
فیسبوک و گوگل از جمله شرکت‌هایی هستند که در چند وقت گذشته فعالیت‌‌های مختلفی برای
مشخص کردن خبرهای دروغ انجام داده بودند…” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25DA%25AF%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B2%25D9%2588%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25BA-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%2F|title:%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%20%D9%88%20%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^2664|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/05/گوگل-به-زودی-خبرهای-دروغ-و-تقلبی-را-مشخص.jpg|caption^null|alt^null|title^گوگل-به-زودی-خبرهای-دروغ-و-تقلبی-را-مشخص|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”160″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”راهنمای امداد رایانه های آلوده شده به باج گیر سایبری منتشر شد” banner_desc=”باتوجه به آلوده شدن تعداد زیادی از رایانه های کشور به باج افزار WannaCrypt ونیز، راهنماها
و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط
باج افزارها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق، مستند کاملی را در این خصوص
منتشر کرد.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A8%2F|title:%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%AC%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^2396|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/05/security-red-hero-img-1280×721.jpg|caption^null|alt^null|title^security-red-hero-img-1280×721|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”160″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”ده کاربرد جذاب اینترنت اشیا که هرگز به ذهن‌تان نمی‌رسد” banner_desc=”اینترنت اشیا تعریف جدیدی به اشیا اطراف ما داده است. دیگر لامپ فقط برای روشنایی نیست،
چراغ راهنمایی برای ترافیک نیست، لباس‌ها برای پوشیدن نیستند، جواهرات برای تزیین نیستند….

” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25AF%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25AC%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B0%2F|title:%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B0%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^2351|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/IoT-startups.jpg|caption^null|alt^null|title^Print|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”210″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”دسترسی یکباره به همه خدمات الکترونیکی” banner_desc=”برای انجام کارهای بانکی، گرفتن خلافی، انجام کارهای حقوقی،
امور نظام وظیفه و … باید بیشتر وقت خود را در شلوغی شهر
بگذرانید. اگر نمی خواهید در ترافیک و ازدحام سرسام آور تهران
وقت خود را بگذرانید و در آخر هم نتوانید کارتان را پیش ببرید
بهتر است بخشی از کارهایتان را از طریق امور الکترونیکی انجام دهید.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C%25DA%25A9%25DB%258C%2F|title:%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3229|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/khabar1.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^khabar1|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”طرح خدمات ابری رایگان گوگل” banner_desc=” شرکت گوگل که اخیراً در خصوص ارائه خدمات ابری به صورت رایگان
اطلاع‌رسانی کرده بود، با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد طرح جدید خود برای
دسترسی رایگان به پلتفرم پردازش ابری خود (GCP) را راه‌اندازی نموده
وضمناً اطلاعات و جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر کرد.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25AF%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2584%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInLeft” banner_image=”id^3220|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/06/googleclou.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^googleclou|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”ایران به شبکه بین المللی اینترنت اشیا می‌پیوندد” banner_desc=”شرکت‌های پارس‌نت و سیگفاکس (Sigfox) فرانسه که به تازگی قراداد
همکاری مشترکی را به امضا رسانده‌اند، رسما اعلام کردند تا تیرماه سال
آینده در ۱۲ شهر بزرگ ایران، شبکه اینترنت اشیاء (IoT) را با استفاده از
فناوری LPWAN راه‌اندازی می‌‌کنند.” button_text=”ادامه خبر” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B4%25D8%25A8%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25A7-%25D9%2585%2F|title:%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^1163|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/05/738x415_f5f5f5.jpg|caption^IOT|alt^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS|title^IOT|description^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_text_hover_color=”#eeee22″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:20px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:12px;” desc_line_height=”desktop:20px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:20px;”][/vc_column][/vc_row]