//

آی کن از دیدگاه مشتریان

کارشناس ارشد برنامه ساز شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان

رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات محیط زیست آذربایجان غربی

مصاحبه با رئیس واحد فناوری اطلاعات شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

مصاحبه با رئیس گروه نرم افزار مرکز فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصاحبه با مدیر فناوری اطلاعات استانداری گلستان

مدیر فناوری اطلاعات چای دبش