استقرار نرم افزار

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

 استقرار نرم افزارما در گروه مهندسی آی کن معتقدیم، راه اندازی یک سیستم در یک سازمان از مهمترین بخش‌های موفقیت نرم افزار می‌باشد. توجه و تمرکز بر نحوه راه‌اندازی، دقت در فرآیندهای موجود در سازمان و خبره بوده کارشناسان اجرایی در نحوه پیاده سازی، دلیل موفقیت ماست. ما سعی می‌کنیم با توجه به نیاز سازمان مشتری، در طول مدت تعیین شده در قرارداد، به بهترین شكل، اهداف سازمان را پیاده سازی نماییم.
تجربه ما در این سال‌ها باعث شده تا با مجموعه‌ای از روال‌ها، مستندات و ابزار هاي مناسب، خدماتی در خور شایستگی مشتری را عرضه کنیم.
در فرآیند استقرار سیستم، هدف گذاری بر اساس نیاز مشتری مشخص شده و سپس با توجه به آموزش‌هایی که قبل از این فاز صورت گرفته، کلیه کاربران و مدیران پروژه در جهت عملیاتی کردن راهکارها هدایت می‌شوند. در این مرحله نظارت دقیق و مستقیم کارشناسان خبره گروه مهندسی آی‌کن ضامن استقرار سیستم متناسب با هدف گذاری انجام شده می‌باشد.

Template Design:Dima Group