۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

توزیع و پخش داروهای ترک اعتیاد در مراکز ترک اعتیاد بصورت سنتی دارای موانع و مشکلاتی می باشد.این معضل باعث بوجود آمدن کمبودهای زیادی در انبارهای دانشگاه علوم پزشکی و فروش داروهای ترک اعتیاد در بازار های آزاد گردد.

با افزایش روز افزون حجم داده های آماری و اقلام آماری و با توجه به عدم وجود ساز و کار منطقی و حساب شده برای جمع آوری این اطلاعات خدمت IDMS می تواند راهکاری برای یکپارچه سازی این اطلاعات باشد.از طرفی نحوه ارتباط با سایر معانت ها و دریافت اطلاعات در قالب یکسان بهانه ای برای طراحی سیستم IDMS شد.

Template Design:Dima Group