null
سامانه درخواست های مردمی
مراجعه حضوری کارمندان یا شهروندان جهت بیان شکایت و تنظیم شکایت به صورت کاغذی یا پیگیری درخواست و … باعث
ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل، می تواند
نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.
ادامه مطلب
null
سامانه FAQ
ماهیت سیستم FAQ به نحوی کاربران را وادار به پویایی بیشتر در محیط های نرم افزاری کرده و پیش رفتن آنان به سمت
استقلال در حل مشکلاتی از این دست را در پی دارد. در تحلیل سیستم FAQ استانداری سعی شده در عین سادگی، نیازهای
کاربران را نیز پوشش دهد.
ادامه مطلب
null
سامانه حضور و غیاب
تقاضای تسهیلات از سوی کارمندان به صورت کاغذی، زمان زیادی از کارکنان و به خصوص مدیران و افراد ذیربط سازمان
را به خود اختصاص می دهد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل یک تقاضا،
می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.
ادامه مطلب
null
سامانه درخواست خدمات IT
این سیستم از بخش های متعددی شامل، درخواست پشتیبانی، درخواست مشاوره، درخواست خرید، درخواست خدمات شبکه،
کارکرد پرسنل، تابلو اعلانات و … تشکیل شده است. یکی از قسمت های مهم این سیستم درخواست پشتیبانی از طرف پرسنل
سازمان می باشد که بصورت تلفنی وقت زیادی از کارشناسان و مسئولان را به خود اختصاص می دهد.
ادامه مطلب
null
سامانه مدیریت دانش
توزیع و نشر عادلانه علم یکی از مباحث مهم امروز عصر ارتباطات است. سیستم مدیریت دانش تلاش نموده تا این امکان را
در شرکت توزیع نیروی برق، فراهم کند. این سیستم با داشتن بخش های مجزا از جمله ثبت تجربه ، ثبت دانش ، درخواست
دانش و … امکانات مناسبی را در جهت توزیع عادلانه علوم در اختیار قرار می دهد.
ادامه مطلب
null
سامانه ملاقات عمومی
با توجه به مشکلات موجود در سیستم دستی و گردش کاغذی این فرآیند در سازمان از جمله: عدم وجود دقت و سرعت بالا،
امکان خطا توسط نیروی انسانی، امکان مفقود شدن و از بین رفتن اسناد، در جا به جایی سازمانی و حوادث غیر مترقبه، اختصاص
فضای زیاد برای نگهداری اسناد، طولانی شدن فرآیند جستجو و عدم امکان گزارش گیری از فعالیت های زیر مجموعه به صورت
سیستمی به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات
برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم.
ادامه مطلب
null
سامانه مهمان سرا
با توجه به گسترده بودن سیکل درخواست مهمانسرا و پیوستگی فرم های این گردش، روال دستی این فرآیند با پیچیدگی های
خاص خود و مشکلاتی مواجه خواهد بود. بنابراین استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی، تمامی مراحل
ثبت نام و تخصیص مهمانسرا، از مرحله ابتدایی ثبت درخواست تا مرحله نهایی آن و ارائه گزارشات مربوطه را در بر داشته و
مکانیزه نماید می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل و کارایی سیستم مهمانسرا داشته باشد.
ادامه مطلب
null
سامانه پرسنلی
باتوجه به اینکه در سیستم های اداری ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت کاغذی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا
استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها
و مراجعات حضوری داشته باشد.
ادامه مطلب
null
سامانه شکایات
در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان طرح شکایت از سازمان باشند باید دشواری هایی همچون: مراجعه حضوری برای
طرح شکایت، پیگیری وضعیت شکایت، و … بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق
روستایی و دور افتاده استان باشد. سیستم شکایات این فرایند را از مرحله آغازین (طرح شکایت) تا مرحله پایانی
(دریافت نتیجه از شکایت انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.
ادامه مطلب
null
سامانه نقلیه
استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی، تمامی مراحل ماشین آلات شامل مواردی همچون سوختگیری،
بازدید، تعمیر، خروج، سرویس، ریز قطعات، بیمه، بازدید، کارگاه و تحویل را در بر گرفته و تمامی اطلاعات هر یک از مراحل را به
صورتی جامع به عنوان شناسنامه خودرو جمع آوری نماید می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل و کارایی سیستم ماشین آلات
داشته باشد.
ادامه مطلب
null
سامانه سیستم جلسات
برگزاری جلسات به صورت کاغذی وقت زیادی از سرپرستان و به خصوص مدیران را به خود اختصاص می دهد. هماهنگی
های اولیه با شرکت کنندگان، تهیه مکان و وسائل پذیرایی، پیگیری وضعیت مصوبات و… همگی باعث ایجاد مشکلات
فراوانی برای سرپرستان و مدیران سازمان ها هستند. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی،
تمامی مراحل یک جلسه، از هماهنگی قبل از تشکیل تا پیگیری مصوبات جلسه و ارائه گزارشات مربوطه را در بر داشته باشد،
می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل مدیریت سیستم جلسات داشته باشد.
ادامه مطلب
null
سامانه نظام پیشنهادات
این فرآیند به منظور پیگیری پیشنهادات ارائه شده در استانداری طراحی شده است. هدف از پیاده سازی این فرآیند به صورت
هوشمند و الکترونیک ارتقاء سطح کارایی و استفاده آسان از آن برای کاربران سیستم می باشد. با هوشمند شدن این سیستم
کاربران به آسانی می توانند وظیفه مربوط به خود را انجام داده و روند پیشرفت کار را به راحتی مشاهده نمایند. در این سیستم
سعی کرده ایم با جامع و یکپارچه کردن فرم های مورد استفاده و ایجاد ارتباطات مناسب بین فرم ها، دسترسی به اطلاعات را
تا حد زیادی ارتقاء دهیم.
ادامه مطلب
null
سامانه مرخصی و ماموریت
تقاضای تسهیلات از سوی کارمندان به صورت کاغذی، زمان زیادی از کارکنان و به خصوص مدیران و افراد ذیربط سازمان
را به خود اختصاص می دهد. مراجعه حضوری کارمند به مدیر و پیگیری درخواست و … باعث ایجاد مشکلات فراوانی
هستند. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل یک تقاضا، می تواند نقش ارزنده
ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.
ادامه مطلب
null
سامانه درخواست خرید کالا
در حال حاضر برای درخواست کالا می بایست مدت زمان زیادی را منتظر بود و تا دریافت کالا از انبار افراد زیادی درگیر
فرآیند آن شوند. در سیستم طراحی شده مراحل کار از شروع درخواست تا دریافت کالا از انبار بصورت الکترونیکی صورت
می پذیرد. در ضمن در این سیستم امکان برقراری ارتباط با سیستم های انبار وجود دارد.
ادامه مطلب