//

سامانه آزمون آنلاین

با استفاده از این خدمت شهروندان می توانند در هر زمان و مکان در آزمون های مربوط به استاندارد های مورد نظر خود شرکت نمایند و میزان توانایی و دانش خود را پیش از شرکت در آزمون واقعی بررسی و ارزیابی نمایند. همچنین از دیگر مزایای این خدمت ایجاد بانک گسترده‌ای از سوالات می‌باشد که براساس خوشه و گروه های برنامه ریزی طبقه بندی شده است.

همچنین لازم به ذکر است، به ازای هر بار درخواست شهروند جهت شرکت در آزمون یک استاندارد، مجموعه سوالات متفاوت و متنوعی به صورت رندوم تولید می‌گردد، که این امر خود بسیار ارزشمند می‌باشد.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه آزمون آنلاین :

 • فرم آرمون شماره ۱
 • فرم آرمون شماره ۲
 • فرم سوالات
 • فرم شایستگی یا کار
 • فرم سوال
 • فرم اطلاعات کاربر
 • کاربران
 • گزارش سوالات آزمون
 • فرم پایه عمومی گلستان

امکانات و مزایای سیستم:

 • تهیه بانک سوال از خوشه ها و گروه‌های برنامه ریزی مختلف
 • دسترسی آسان به آزمون برای کاربران مختلف
 • امکان ایجاد آزمون هایی با سوالات متفاوت برای هر استاندارد
 • عدم نیاز به حضور داوطلب در محل آزمون
 • مشاهده نتایج پس از آزمون توسط داوطلب

گردش کار سامانه آزمون آنلاین

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مرتبط با آزمون آنلاین:

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS