//

سامانه احداث باغات

تقاضای تسهیلات از سوی متقاضی به صورت کاغذی ، زمان زیادی از متقاضیان و به خضوص افراد ذیربط سازمان را به خود اختصاص می دهد. مراجعه حضوری متقاضی به سازمان و پاسخ دهی به ارباب رجوع و … باعث ایجاد مشکلات فراوانی هستند. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل یک تقاضا ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه احداث باغات :

 • فرم تقاضای تسهیلات احداث باغ
 • فرم تقاضای تسهیلات احداث باغ متقاضی
 • فرم هزینه آنالیز متره جهت احداث باغ
 • فرم گزارش کارشناسی عرصه جهت احداث باغ
 • فرم پایه عمومی آی کن
 • پیگیری

امکانات و مزایای سیستم:

 • امکان پیگیری مرحله به مرحله تقاضا توسط متقاضی به صورت آنلاین
 • امکان تعریف انواع گونه های متفاوت و اطلاعات مربوط به هزینه های هر نوع گونه به صورت پویا
 • امکان آپلود فایل های مورد نیاز از طریق سیستم و یا اسکنر
 • امکان تقاضا به صورت مجزا جهت افراد حقیقی و حقوقی
 • امکان ورود اطلاعات به Table ها از دیگر سیستم ها با استاندارد XML
 • امکان تولید فایل خروجی اطلاعات از Table ها در قالب استاندارد XML
 • بایگانی اتوماتیک مدرک بعد از اتمام گردش آن
 • امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل های مربوط به تقاضا
 • کنترل ترتیب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخیل در گردش
 • امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک

گردش کار سامانه احداث باغات

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه احداث باغات

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS