//

سامانه احداث بنا

در حال حاضر روند فرایند استعلام احداث بنا با دشواری های فراوانی برای شهروندان همراه است . از این موارد می توان به مراجعه به دفعات برای پیگیری وضعیت استعلام ، پیگیری دستورات داده شده و… اشاره کرد.

این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد.با توجه به اینکه فرایند هم در ستاد هم در شهرستان مورد نظر گردش می خورد کندی زمان و عدم هماهنگی را بهمراه دارد. سیستم استعلام احداث بنا این فرایند را از مرحله آغازین تا مرحله پایانی به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه احداث بنا :

 • فرم درخواست استعلام احداث بنا
 • فرم درخواست استعلام احداث بنا
 • فرم مصوبه جلسه
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • فرم اطلاع رسانی

امکانات و مزایای سیستم:

 • تولید فرم درخواست استعلام احداث بنا (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
 • امکان برقرای ارتباط از طریق فرم اطلاع رسانی با شهروند
 • ارائه درخواست ملاقات از منزل و از طریق اینترنت (توسط شهروند) با یک کلیک
 • پیگیری وضعیت درخواست از منزل
 • دریافت تاریخ و زمان ملاقات از طریق کارتابل شهروند ، پست الکترونیکی و پیامک
 • تولید فرم درخواست استعلام احداث بنا به صورت اتوماتیک
 • امکان ارجاع فرم استعلام احداث بنا به افراد مختلف در سازمان ، مطابق با دستورات پاراف شده در فرم بدون محدودیت
 • امکان ارجاع رونوشت از فرم استعلام احداث بنا بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
 • امکان پیگیری وضعیت پرونده ، پیرو ارجاعات انجام شده
 • قابلیت رد پرونده توسط سمت های مختلف درون سازمان
 • امکان به نتیجه رسیدن پرونده در کمترین زمان ممکن
 • امکان بایگانی کامل فرمها پس از به پایان رسیدن و موفقیت درخواست

گردش کار سامانه احداث بنا

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS