//

سامانه تقاضای خدمت (آبفا)

در سامانه تقاضای خدمت شهروندان از روستاها به شرکت آب و فاضلاب روستایی مراجعه می کنند تا درخواست خود را بصورت حضوری اعلام دارند و بصورت دستی مبلغ مورد نیاز را در بانک پرداخت می کردند. در این سیستم بصورت الکترونیکی تمامی شهروندان درخواست خود را از جمله تغییر نام، تغییر کاربری، تغییر تعداد واحد و … ثبت خواهند کرد و با استفاده از پرداخت الکترونیک به درگاه بانک متصل می شودند. همچنین پیگیری درخواست های داده شده از ین پس با استفاده از کد رهگیری و رم عبور اعطا شده به شهروندان خواهد بود.

همچنین وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم. هوشمند نمودن فرآیند کاهش بکارگیری نیروی انسانی، صرفه جویی در زمان و هزینه، ارتقاء دقت و سرعت، گسترش سیستم و در ارتباط بودن آن با دیگر سیستم ها را به دنبال خواهد داشت و با توجه به قابلیت های بیشمار در سازمان الکترونیک می توان نیازهای مورد نیاز را برآورده نمود.
از سویی دیگر با گسترش روز افزون شبکه اینترنت و کاربرد آن در سطح جهان، سعی نموده ایم فرآیند را به سوی شهروند الکترونیک که هدف اصلی پروژه می باشد پیش برده و گردش های کاغذی درون سازمانی و شیوه ی سنتی در طی نمودن مراحل این فرآیند را دستخوش تغییرات سازنده ای نماییم.


​فرم، فرآیندو گزارش های سامانه تقاضای خدمت:

 • فرم تقاضای خدمات (لایه شهروند)
 • فرم پیگیری لایه شهروند
 • فرم پیگیری لایه سازمان

امکانات و مزایای سیستم:

 • امکان تغییر نام، تغییر کنتور، تغییر تعداد واحد و … بصورت الکترونیکی
 • امکان پرداخت الکترونیک
 • امکان تقاضای ویرایش اطلاعات فردی
 • امکان اعمال تغییرات مشخصات فردی شهروند در سیستم
 • امکان پیگیری تقاضای ثبت شده
 • گردش الکترونیکی در سازمان
 • اطلاع رسانی به شهروند در خلال گردش
 • امکان ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از سیستم

گردش کار سامانه انشعاب آب

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه تخلف شکار

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS