//

سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

درخواست انشعاب خط لوله گاز برای متقاظیان همواره منجر به هدر رفتن وقت همشهریان محترم میگردد که با استفاده از این سیستم ، متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز خود کافی است به سازمان نظام مهندسی مراجعه نموده و درخواست خود را اعلام بنمایند و در این سیستم در هر مرحله ای که نیاز به مراجعه حضوری متقاضی بود به وی از طریق سرویس پیام کوتاه اعلام میگردد.


فرم، فرآیند و گزارش های سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع :

 • فرم درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع (لایه سازمان)
 • فرم درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع (لایه شهروند)
 • فرم محاسبه و برآورد هزینه
 • فرم اطلاعات مصرف
 • فرم هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده
 • فرم پیگیری
 • استعلام
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • گزارش اطلاعات مصرف

امکانات و مزایای سیستم:

 • ارسال درخواست متقاضی برای مهندسین فروش و طراح شبکه گاز و همچنین طراح شبکه برق
 • اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از متقاضی
 • تولید و ارسال اتوماتیک فرم های تعهدنامه و محاسبه براورد هزینه و اطلاعات مصرف برای شهروندان محترم
 • امکان اصلاح و ویرایش و اطلاع رسانی به متقاضی به صورت خودکار
 • امکان ثبت و اسکن انواع فایل های مربوط به درخواست
 • تولید و ارجاع صورتجلسه به صورت اتوماتیک در صورت نهایی شدن درخواست در صورت نبودن خویش فرمایی و جزء بودن درخواست
 • تولید و ارجاع قرارداد پیمایش فروش به صورت اتوماتیک در صورت نهایی شدن درخواست در صورت نبودن خویش فرمایی و جزء بودن درخواست
 • امکان رویت روند پیشرفت یک فعالیت تعیین شده
 • امکان محاسبه خودکار هزینه های انشعاب با فرمول های دریافتی از شرکت ملی گاز
 • امکان اطلاع رسانی به متقاضی برای تکمیل اطلاعات از طریق سرویس پیام کوتاه
 • امکان محاسبه اتوماتیک فرمول های برآورد هزینه و اطلاعات مصرف مشترکین محترم

گردش کار سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های سامانه ی درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS