//

این سیستم از بخش های متعددی شامل، درخواست پشتیبانی، درخواست مشاوره، درخواست خرید، درخواست خدمات شبکه، کارکرد پرسنل، تابلو اعلانات و … تشکیل شده است. یکی از قسمت های مهم این سیستم درخواست پشتیبانی از طرف پرسنل سازمان می باشد که بصورت تلفنی وقت زیادی از کارشناسان و مسئولان را به خود اختصاص می دهد.

لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری که بصورت کاملا کاربردی و الکترونیکی تمامی مراحل درخواست پشتیبانی، پیگیری ها و اقدامات لازم را در برداشته باشد می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل مدیریت پشتیبانی ها داشته باشد. سیستم الکترونیکی اعلان مشکل، با نگاهی کاربردی پیگیری درخواست ها را آسان می کند و می تواند به عنوان یک ابزار کمکی برای صرفه جویی در زمان و هزینه ،مفید واقع گردد.


​فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه درخواست خدمات IT :

 • فرم در خواست پشتیبانی
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • گزارش جامع
 • گزارش به تفکیک ساختمان های استانداری
 • گزارش به تفکیک اقدام کننده

امکانات و مزایای سیستم:

 • امکان ارسال درخواست پشتیبانی به کلیه کارشناسان پشتیبانی
 • امکان نظارت سرپرست به کلیه کارشناسان پشتیبانی استانداری و فرمانداری ها
 • امکان تعریف درخواست های پشتیبانی متعدد
 • امکان تعیین مهلت زمانی کار توسط سرپرست شرکت پشتیبان
 • امکان تفکیک اقدام کننده مورد نظر
 • امکان اطلاع از نظر کاربران از پیگیری های انجام شده
 • قابلیت پیگیری درخواست توسط کارشناسان
 • پیوستگی و یکپارچکی اطلاعات در حالات و زمان های مختلف و دسترسی آسان به آنها
 • کنترل اطلاعات وارد شده در فرم درخواست پشتیبانی
 • تفکیک درخواست های پشتیبانی در حوزه سخت افزاری، نزم افزاری با شبکه

گردش کارسامانه درخواست خدمات IT

تیکت ، تیکتینگ ، خدمات it ، خدمات فناوری اطلاعات ، itil ، نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات ، نرم افزار itil

فرم مربوط به سامانه درخواست خدمات IT

تیکت ، تیکتینگ ، خدمات it ، خدمات فناوری اطلاعات ، itil ، نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات ، نرم افزار itil