//

 سامانه درخواست های مردمی

مراجعه حضوری کارمندان یا شهروندان جهت بیان شکایت و تنظیم شکایت به صورت کاغذی یا پیگیری درخواست و … باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.از آنجا که مراحل بررسی هر شکایت با توجه به موضوع و مکان شکایت مشخص می گردد، قابلیت پیگیری برای رئیس اداره ارزیابی عملکرد و همچنین مدیرکل و .. وجود دارد و فرد شاکی نیز می تواند به صورت سیستمی در جریان نتیجه شکایت قرار گیرد.


فرم، فرآیندو گزارش های سامانه درخواست های مردمی:

 •  فرم شکایات سازمان
 • فرم شکایات شهروند
 • فرم پایه عممی گلستان
 • گزارش تعداد شکایات بر اساس موضوع و ریز موضوع
 • گزارش تعداد شکایات بر اساس منطقه شکایت
 • گزارش تعداد شکایات بر اساس مقطع تحصیلی
 • گزارش شکایات بر اساس مرحله شکایت
 • گزارش شکایت بر اساس وضعیت شکایت

امکانات و مزایای سیستم:

 • قابلیت تنظیم شکایت از طریق سامانه و بدون مراجعه حضوری
 • قابلیت پیگیری شکایت بدون مراجعه حضوری
 • قابلیت گرفتن خدمت توسط پیامک
 • قابلیت گرفتن خدمت از منزل
 • سرعت بخشیدن به خدمت رسانی
 • بایگانی متمرکز
 • جلوگیری از از دست رفتن داده ها یا ناپدید شدن آنها
 • جلوگیری از افزونگی اطلاعات در سازمان
 • امکان گزارش گیری بر اساس موارد متعدد
 • امکان دسترسی به شکایات قبلی فرد و مشاهده نتایج
 • امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک و تغییرات انجام شده توسط آنان در لایه های متفاوت توسط افراد دخیل

گردش کار سامانه شکایات مردمی

دریافت خدمت از منزل درخواست های مردمی خدمت الکترونیکی شکایت نرم افزار شکایات ثبت شکایت

فرم های مربوط به سامانه شکایات مردمی:

دریافت خدمت از منزل درخواست های مردمی خدمت الکترونیکی شکایت نرم افزار شکایات ثبت شکایت
دریافت خدمت از منزل درخواست های مردمی خدمت الکترونیکی شکایت نرم افزار شکایات ثبت شکایت