//

سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی، تمامی مراحل مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان از فراخوان اولیه و ثبت نام متقاضیان و اعلام کارنامه آزمون آنها تا انجام عملیات مورد نیاز به یک دفتر پیشخوان از جمله تمدید اعتبار، انتقال امتیاز، اصلاح اطلاعات، ثبت تخلفات و . . . را در بر دشته باشد می تواند به کارایی و سهولت کارهای سازمانی و بهره وری بسزا از سیستم موجود منجر گردد.

این فرآیند به منظور متمرکز کردن داده ها و روال مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان طراحی شده است. هدف از پیاده سازی این فرآیند به صورت هوشمند و الکترونیک ارتقاء سطح کارایی و استفاده آسان از آن برای کاربران سیستم و همچنین متقاضیان دفاتر پیشخوان می باشد. با هوشمند شدن این سیستم متقاضیان به آسانی می توانندبه هنگام فراخوان جدید اقدامات لازم برای شرکت در آزمون، پیگیری نتیجه آزمون و مراحل پس از آن از جمله تشکیل پرونده، درخواست صدور و یا تمدید پروانه، انتقال امتیاز، اصلاح اطلاعات و … را انجام دهند. در این سیستم سعی کرده ایم با جامع و یکپارچه کردن فرم های مورد استفاده و ایجاد ارتباطات مناسب بین فرم ها، دسترسی به اطلاعات را تا حد زیادی ارتقاء دهیم. در این سیستم یک فرم که فرم پرونده دفاتر پیشخوان می باشد به عنوان فرم اصلی در نظر گرفته شده و دسترسی به دیگر فرم های مرتبط با دفاتر پیشخوان از جمله صدور و تمدید پروانه، مشخصات پرسنل دفتر پیشخوان، اصلاحیه پروانه، انتقال امتیاز از طریق آن میسر می باشد. این خدمت از قسمت های مختلفی از جمله مرحله اول جهت فراخوان دفاتر پیشخوان و ثبت نام متقاضیان و اعلام نتایج آنها، تکمیل فرم پرونده دفاتر پیشخوان، صدور پروانه، تمدید پروانه، اصلاحیه پروانه، انتقال پروانه ، و ارزیابی دفاتر پیشخوان تشکیل شده است. در حال حاضر قسمت ثبت نام متقاضیان، تشکیل پرونده و ارزیابی دفاتر پیشخوان تحلیل شده است. اما با توجه به درخواست سازمان تنها قسمت ارزیابی دفاتر پیشخوان طراحی خواهد شد و در صورت درخواست مجدد سازمان جهت طراحی دیگر قسمت ها، آن قسمت ها نیز تحلیل شده و پس از تایید سازمان طراحی خواهد شد.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه دفاتر پیشخوان :

 • فرم پرونده دفاتر پیشخوان
 • فرم چک لیست دفاتر پیشخوان
 • فرم ثبت نام دفاتر پیشخوان
 • فرم شکایات دفاتر پیشخوان(سازمان)
 • فرم اظهار نامه
 • فرم وضعیت مهرهای استفاده شده
 • فرم وضعیت تعرفه خدمات
 • فرم وضعیت پرسنل دفتر
 • فرم وضعیت ارائه رسید خدمات
 • فرم نتایج ارزیابی
 • گزارش بازدید
 • فرم دوره آموزشی
 • فرم تعرفه خدمات
 • فرم آخرین وضعیت دفتر
 • فرم اقدامات اصلاحی
 • فرم دریافت تعهد
 • فرم اخطار
 • فرم تذکر
 • سربرگ
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • گزارش جامع پرونده دفاتر پیشخوان
 • گزارش داشبورد مدیریتی ثبت نام
 • گزارش جامع ثبت نم دفاتر پیشخوان
 • گزارش تعداد ثبت نام های انجام شده
 • گزارش لیست افراد درخواست دهنده
 • افرادی که بیش از ۳ بار خود اظهاری پر کردند..
 • داشبورد ثبت نام به تفکیک

امکانات و مزایای سیستم:

 • پیوستگی یکپارچه و جامع اطلاعات پروانه فعالیت یک دفتر پیشخوان در حالات و زمان های مختلف
 • دسترسی آسان به آنها
 • کنترل اطلاعات ثبت نام متقاضی در هنگام ثبت نام
 • همچنین امکان بررسی ثبت نام برای یکبار
 • تولید کد رهگیری برای متقاضی و امکان پیگیری نتیجه آزمون از طریق همان کد بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان
 • وجود یک پرونده مجزا برای هر دفتر و بایگانی الکترونیک آنها
 • دسترسی به اطلاعات و انجام درخواست های مختلف مربوط به یک دفتر پیشخوان با در دست داشتن پرونده آن
 • راه اندازی پرداخت الکترونیک در بستر سامانه الکترونیکی فرزین
 • ارسال اس ام اس به داوطلبان به منظور اطلاع رسانی کد رهگیری و رمز عبور
 • وجود راهنما به منظور تسهیل روند ثبت نام متقاضیان
 • امکان گزارش گیری از آمار ثبت نام کنندگان
 • امکان گزارش گیری از دفاتری که خود اظهاری پر کرده اند و وضعیت ارزیابی این دفاتر
 • امکان انجام پیگیری ها بصورت الکترونیکی
 • کاهش تردد های درون شهری و برون شهری در سطح استان
 • افزایش مشارکت شهروندان در جهت توسعه سامانه
 • ایجاد پل ارتباطی الکترونیک هوشمند میان شهروندان و کارگروه دفاتر پیشخوان
 • تولید برخی فرم های سامانه بصورت اتوماتیک
 • سازگاری با مرورگرهای مختلف
 • .امکان متوقف نگه داشتن فرآیند تا زمان واریز وجه ثبت نام
 • امکان ارسال مدارک به کارگروه بدون نیاز به مراجعه حضوری
 • امکان محاسبه امتیاز دفاتر با توجه به چک لیست پر شده توسط مسئولین دفاتر و وزن آیتم ها
 • لذت کار با سیستم های مکانیزه برای شهروندان
 • جلوگیری از افزونگی اطلاعات در سازمان

گردش کارسامانه دفاتر پیشخوان IT

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه دفاتر پیشخوان IT

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS