//

سامانه مدیریت سفته های متقاضیان واحدهای صنعتی 

با توجه به وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم.

سیستم مدیریت سفته های متقاضیان واحدهای صنعتی برای الکترونیکی کردن فرآیند ثبت و مشاهده گزارش سفته های متقاضیان واحدهای صنعتی، پرداخت بدهی در کمترین زمان طراحی گردیده است. یکی از بزرگترین مزایای این سیستم به روز رسانی آنلاین میزان بدهی ها ، محاسبه دیرکرد و درنتیجه امکان پرداخت برای مشتریان در هر ساعت از شبانه روز است.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه مدیریت سفته های متقاضیان واحدهای صنعتی :

 • پرداخت سفته شهروند
 • اطلاعات متقاضیان
 • سفته
 • شاخص ماهانه
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • گزارش سفته های واخواست شده، واریز شده و سررسید نشده هر متقاضی (۳ گزارش تجمیع شده در ۱ گزارش)

امکانات و مزایای سیستم:

 • سهولت در دریافت اطلاعاتی مانده بدهی توسط شهروند
 • امکان محاسبه سفته های سررسید نشده
 • سهولت در پرداخت های مالی
 • دسترسی شبانه روزی به اطلاعات مالی
 • بروز رسانی اتوماتیک دیرکرد پرداخت سفته های عقب مانده
 • امکان پرداخت مبلغ پرداخت به دلخواه متقاضی
 • امکان پرداخت کل مجموع بدهی
 • محاسبه اتوماتیک سندها و حساب ها توسط سیستم

گردش کار سامانه مدیریت سفته های متقاضیان واحدهای صنعتی

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه مدیریت سفته های متقاضیان واحدهای صنعتی

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS