//

سامانه گردش کار وام جهیزیه

این سیستم مکانیزمی است در راستای اتوماتیک نمودن فرایند هایی که در مورد وام ازدواج و جهیزیه می گذرد.شهروند برای دربافت وام نیاز به در خواست و بازدید و مراجعات پی در پی دارد.در این بخش معمولا مشکلات عدیده ای چون مفقود شدن اسناد و فرم ها ،رعایت نکردن گردش کاری در فرایند ها و… وجود دارد.لذا انجام اتوماتیک کردن این فرایند کمک شایانی در ایجاد نظم و ترتیب در سیستم تایید وام می کند.در این سیستم با در نظر گرفتن همه جوانب امر و جزئیات کامل به تشریح و بررسی معقول این فرایند پرداخته ایم.با امید به اینکه با برقراری سازو کار و روال منطقی با کاربرد آسان رضایت کارمندان و مدیران این بخش را جلب نماییم در این سیستم برای درخواست دهنده راحتی کار را فراهم می کند.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه گردش کار وام جهیزیه :

 • فرم درخواست جهیزیه
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • گزارش مددکاری

امکانات و مزایای سیستم:

 • تولید فرم درخواست جهیزیه (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
 • امکان برقرای ارتباط از طریق فرم اطلاع رسانی با شهروند
 • ارائه درخواست از منزل و از طریق اینترنت (توسط شهروند) با یک کلیک
 • پیگیری وضعیت درخواست از منزل
 • دریافت تاریخ و زمان ملاقات از طریق کارتابل شهروند ، پست الکترونیکی و پیامک
 • تولید فرم درخواست جهیزیه به صورت اتوماتیک
 • امکان ارجاع فرم جهیزیه به افراد مختلف در سازمان ، مطابق با دستورات پاراف شده در فرم بدون محدودیت
 • امکان ارجاع رونوشت از فرم جهیزیه بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
 • امکان پیگیری وضعیت پرونده ، پیرو ارجاعات انجام شده
 • ایجاد کمیته های متفاوت بر اساس شهرستان های متفاوت
 • امکان تشکیل کمیته های سطح اول دوم و سوم
 • امکان بررسی گزارش داده شده مددکار توسط رئیس شهرستان
 • امکان بایگانی فرم های خدمت پس از اتمام آن
 • امکان نظر خواهی از شهرند در مورد مبلغ کمک جهیزیه در خلال خدمت
 • تعیین روال های متفاوت با توجه به پاسخ شهروند
 • امکان تصمیم گیری هوشمند سیستم در ارجاعات با توجه به مبلغ درخواستی

گردش کارسامانه گردش کار وام جهیزیه

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه گردش کار وام جهیزیه

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS