//

نرم افزار FAQ

ماهیت سامانه FAQ به نحوی کاربران را وادار به پویایی بیشتر در محیط های نرم افزاری کرده و پیش رفتن آنان به سمت استقلال در حل مشکلاتی از این دست را در پی دارد. در تحلیل سیستم FAQ سعی شده در عین سادگی، نیازهای کاربران را نیز پوشش دهد و سوالات متداولی که برای کاربران پیش می آید را پاسخگو باشد. در این خدمت علاوه بر زمینه فناوری اطلاعات کاربران قادر خواهند بود پرسش و پاسخ در زمینه امور مالی و اداری نیز داشته باشند.

​فرم، فرآیند و گزارش های سامانه FAQ:

  • فرم ثبت سوال
  • فرم ثبت جواب
  • فرم پایه عمومی

امکانات و مزایای سیستم:

  • امکان طرح سوال و پاسخ توسط کلیه کاربران اتوماسیون اداری و ارتقا سطح دانش عمومی در زمینه های مشخص
  • امکان نظارت بر سوالات و پاسخ های ارسالی کاربران توسط مراجع ذیصلاح 
  • امکان تهیه گزارش بر اساس موضوع و دسته بندی سوالات مطروح
  • پیوستگی و یکپارچگی اطلاعات مربوط به سوالات و پاسخ های آن ها

گردش کار سامانه FAQ:

سامانه FAQ، FAQ ، پرسش و پاسخ ، سوالات متداول ، نرم افزار پرسش و پاسخ ، نرم افزار faq ، پرسش و پاسخ آنلاین

فرم های مربوط به سامانه FAQ

سامانه FAQ ، پرسش و پاسخ ، سوالات متداول ، نرم افزار پرسش و پاسخ ، نرم افزار faq ، پرسش و پاسخ آنلاین
سامانه FAQ ، پرسش و پاسخ ، سوالات متداول ، نرم افزار پرسش و پاسخ ، نرم افزار faq ، پرسش و پاسخ آنلاین
سامانه FAQ ، پرسش و پاسخ ، سوالات متداول ، نرم افزار پرسش و پاسخ ، نرم افزار faq ، پرسش و پاسخ آنلاین

 موتور مولد خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک عمومی