۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان انشعاب آب از اداره آب و فاضلاب باشند باید دشواری هایی همچون : مراجعه حضوری برای طرح درخواست ، پیگیری وضعیت درخواست ، و ... بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد.

در سامانه تقاضای خدمت شهروندان از روستاها به شرکت آب و فاضلاب روستایی مراجعه می کنند تا درخواست خود را بصورت حضوری اعلام دارند و بصورت دستی مبلغ مورد نیاز را در بانک پرداخت می کردند. در این سیستم بصورت الکترونیکی تمامی شهروندان درخواست خود را از جمله تغییر نام، تغییر کاربری، تغییر تعداد واحد و ... ثبت خواهند کرد و با استفاده از پرداخت الکترونیک به درگاه بانک متصل می شودند. همچنین پیگیری درخواست های داده شده از ین پس با استفاده از کد رهگیری و رم عبور اعطا شده به شهروندان خواهد بود.

در این خدمت فرایند درخواست دریافت تاییدیه کدپستی به صورت الکترونیک انجام شده و شهروند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب مراجعه می نماید. در صورتیکه کدپستی خود را داشته باشد پس از جستجو در سیستم کدگذاری اداره کل پست استان گلستان تاییدیه کدپستی صادر شده و در اختیار شهروند قرار می گیرد.

با توجه به وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم.

Template Design:Dima Group