//
null
سامانه تاییدیه کد پستی
در این خدمت فرایند درخواست دریافت تاییدیه کدپستی به صورت الکترونیک انجام شده و
شهروند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب در صورتیکه کدپستی خود را داشته باشد
پس از جستجو در سیستم کدگذاری اداره کل پست استان گلستان تاییدیه کدپستی
صادر شده و در اختیار شهروند قرار می گیرد.
ادامه...
null
سامانه انشعاب آب
در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان انشعاب آب از اداره آب و فاضلاب باشند
باید دشواری هایی همچون: مراجعه حضوری برای طرح درخواست، پیگیری وضعیت درخواست،
و ... بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی
و دور افتاده استان باشد...
ادامه...
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه تقاضای خدمت
در سامانه تقاضای خدمت شهروندان از روستاها به شرکت آب و فاضلاب روستایی
مراجعه می کنند تا درخواست خود را بصورت حضوری اعلام دارند و بصورت دستی
مبلغ مورد نیاز را در بانک پرداخت می کردند. در این سیستم بصورت الکترونیکی تمامی
شهروندان درخواست خود را از جمله تغییر نام، تغییر کاربری، تغییر تعداد واحد و …
ثبت خواهند کرد...
ادامه...
null
سامانه مدیریت سفته های متقاضیان واحدهای صنعتی
با توجه به وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست
از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این
فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم...
ادامه...
گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مطفا
مطفا
مطفا سرنام عبارت `` مدیریت طرح های فوق توزیع و انتقال`` می باشد که مربوط
به بخش های دفتر مهندسی طرح ها، مجریان و خدمات مربوط به امور قراردادها است...
ادامه...