null
سامانه تاییدیه کد پستی
در این خدمت فرایند درخواست دریافت تاییدیه کدپستی به صورت الکترونیک انجام شده و
شهروند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب در صورتیکه کدپستی خود را داشته باشد
پس از جستجو در سیستم کدگذاری اداره کل پست استان گلستان تاییدیه کدپستی
صادر شده و در اختیار شهروند قرار می گیرد.
ادامه...
null
سامانه انشعاب آب (آبفا روستایی)
در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان انشعاب آب از اداره آب و فاضلاب باشند باید دشواری هایی
همچون : مراجعه حضوری برای طرح درخواست ، پیگیری وضعیت درخواست ، و ... بپذیرند.
این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد.
ادامه...
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه تقاضای خدمت (آبفا روستایی)
در سامانه تقاضای خدمت شهروندان از روستاها به شرکت آب و فاضلاب روستایی مراجعه می کنند تا
درخواست خود را بصورت حضوری اعلام دارند و بصورت دستی مبلغ مورد نیاز را در بانک پرداخت
می کردند. در این سیستم بصورت الکترونیکی تمامی شهروندان درخواست خود را از جمله تغییر نام،
تغییر کاربری، تغییر تعداد واحد و … ثبت خواهند کرد و با استفاده از پرداخت الکترونیک به درگاه
بانک متصل می شودند. همچنین پیگیری درخواست های داده شده از ین پس با استفاده از کد رهگیری
و رمز عبور اعطا شده به شهروندان خواهد بود.
ادامه...
null
سامانه مدیریت سفته های متقاضیان واحدهای صنعتی
با توجه به وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی شهروند
به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای
خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم.
ادامه...