سامانه تقاضای خدمت (آبفا روستایی)

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

در سامانه تقاضای خدمت شهروندان از روستاها به شرکت آب و فاضلاب روستایی مراجعه می کنند تا درخواست خود را بصورت حضوری اعلام دارند و بصورت دستی مبلغ مورد نیاز را در بانک پرداخت می کردند. در این سیستم بصورت الکترونیکی تمامی شهروندان درخواست خود را از جمله تغییر نام، تغییر کاربری، تغییر تعداد واحد و ... ثبت خواهند کرد و با استفاده از پرداخت الکترونیک به درگاه بانک متصل می شودند. همچنین پیگیری درخواست های داده شده از ین پس با استفاده از کد رهگیری و رم عبور اعطا شده به شهروندان خواهد بود.


همچنین وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم. هوشمند نمودن فرآیند کاهش بکارگیری نیروی انسانی، صرفه جویی در زمان و هزینه، ارتقاء دقت و سرعت، گسترش سیستم و در ارتباط بودن آن با دیگر سیستم ها را به دنبال خواهد داشت و با توجه به قابلیت های بیشمار در سازمان الکترونیک می توان نیازهای مورد نیاز را برآورده نمود.
از سویی دیگر با گسترش روز افزون شبكه اينترنت و كاربرد آن در سطح جهان، سعی نموده ایم فرآیند را به سوی شهروند الکترونیک که هدف اصلی پروژه می باشد پیش برده و گردش های کاغذی درون سازمانی و شیوه ی سنتی در طی نمودن مراحل این فرآیند را دستخوش تغییرات سازنده ای نماییم.


 
 
 • فرم، فرآیندو گزارش های سامانه تقاضای خدمت:

  • فرم تقاضای خدمات (لایه شهروند)
  • فرم پیگیری لایه شهروند
  • فرم پیگیری لایه سازمان
امکانات و مزایای سیستم:
 • امکان تغییر نام، تغییر کنتور، تغییر تعداد واحد و ... بصورت الکترونیکی
 • امکان پرداخت الکترونیک
 • امکان تقاضای ویرایش اطلاعات فردی
 • امکان اعمال تغییرات مشخصات فردی شهروند در سیستم
 • امکان پیگیری تقاضای ثبت شده
 • گردش الکترونیکی در سازمان
 • اطلاع رسانی به شهروند در خلال گردش
 • امکان ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از سیستم

گردش کار سامانه انشعاب آب

فرم های مربوط به سامانه تخلف شکار

Template Design:Dima Group