//
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه مدیریت کنترل پروژه
روال کلی این خدمت به این صورت می باشد که درخواستی که که تایید شده و امکان تبدیل شدن به پروژه
را دارد از طریق مسئول دفتر برا معاونت فنی ارسال میشود. معاونت فنی با بررسی آن نظر قطعی خود
را اعمال میکند و اگر درخواست تایید گردد تبدیل به فرم مدیریت درخواست میشود و در کارتابل
معاونت فنی قرار میگیرد.
ادامه...
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه ۱۳۷
سامانه ۱۳۷ در حقیقت درگاه ارتباطی بین شهروندان و شهرداری است که از این طریق مردم می توانند هر
موضوعی را که جز ماموریت های شهرداری است از شهرداری مطالبه کنند.هدف از راه اندازی این
سامانه الکترونیکی هوشمند، ارتقا کیفیت زندگی شهروندان می باشد.
ادامه...
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه ترمینال
در این سامانه فرمهایی همچون فرم قرارداد و فرم قبض خروج طراحی شده که در فرم قرارداد اطلاعات کلیه
تعاونی ها وارد سیستم میشود وباتوجه به تعاونی هایی که دارای قرارداد هستند تمامی قبوض خروجی از این
تعاونی ها در فرم قبض خروج وارد میشود براحتی میتوان ریز گزارشات مربوط به عملکرد واحد پایانه
مسافربری و مبالغ دریافتی از تعاونی ها و … را بدست آورد .
ادامه...
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه آرامستان
در این سامانه فرم درخواست دفن فرم اصلی بوده و دو زیر فرم هزینه ها و مشخصات پزشکی دارد
که در آنها ورود اطلاعات انجام می شود. امکان گزارش گیری از تمامی مبالغ دریافتی آرامستان
در بازه های زمانی متفاوت و همچنین امکان گزارش کلی از عملکرد این واحد را دارد.
ادامه...
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه باسکول
فرم اصلی در این سیستم از طریق وب سرویس ورود اطلاعات می شود، امکان خطا در سیستم به کمترین
مقدار رسیده و دارای سرعت بسیار بالایی خواهد بود و همچنین بایگانی سیستم و گزارش گیری با سهولت
و دقت انجام خواهد شد.
ادامه...
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه شناسنامه پارکها
در اکثر سیستم های اداری ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت کاغذی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد.
لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش
ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.
ادامه...
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه املاک
استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در
کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد. در این سیستم فرم ها شامل فرم تهاترات مرکز،
شناسنامه املاک شهرداری گرگان، اطلاعات تفکیک املاک، اطلاعات توافقات شهرداری،
اطلاعات املاک استیجاری و فروش مازاد شارع می باشد که در آنها ورود اطلاعات انجام می شود.
ادامه...
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه تاکسیرانی
در اکثر سیستم های اداری ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت کاغذی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد.
لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل، می تواند نقش ارزنده ای
در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.
ادامه...