سامانه شناسنامه پارکها (شهرداری گرگان )

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

در اکثر سیستم های اداری ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت کاغذی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

در این سیستم فرم های شناسنامه سرویسهای بهداشتی، شناسنامه سازمان پارکها و فضای سبز، بازدید که در آنها ورود اطلاعات انجام می شود .

 
 
 • فرم ،فرآيند و گزارش هاي سامانه شناسنامه پارکها :

  • فرم شناسنامه سرویسهای بهداشتی
  • فرم شناسنامه سازمان پارکها و فضای سبز
  • فرم بازدید
امکانات و مزاياي سيستم:
 • امکان گزارش گیری از امكانات و تاسيسات پاركها به تفكيك نواحي
 • امکان گزارش از تعداد كل بوستان ها به تفكيك سال ساخت، نواحی، نوع پارک
 • امکان گزارش گیری از تعداد کل چشمه های زنانه، مردانه و فرنگی به تفکیک ناحیه
 • امکان گزارش گیری از تعداد كل بوستان ها به تفكيك سال ساخت
 • امکان گزارش گیری از فضای سبز به تفکیک نواحی و نوع بوستان
 • گزارش گیری از مساحت و تعداد بوستان ها و فضای سبز به تفکیک نواحی و نوع پارک

فرم هاي مربوط به سامانه شناسنامه پارکها

 

Template Design:Dima Group