//

سامانه یاری برگ

این سیستم در جهت کمک به ارتقا سطح آگاهی و بهبو د وضعیت بهداشتی درمانی شهروندان می باشد.در این فرایند سعی می شود با ترغیب و تشویق معتادان به ترک و ایجاد بستر رفاهی از لحاظ هزینه ای کمک شابانی به کاهش تعداد معتادان شود.از سوی دیگر با ایجاد فضای مناسب در جهت تشویق شهروند یه گرفتن مشاوره در مشکلات هم فرهنگ این امر خطیر را ترویج داده و هم به پیشگیری از بروز فجایع اجتماعی کمک می نماید .لذا این خدمت ها برگ زرینی در کارنامه خدمت گذاری به شهروند از سوی سازمان بهزیستی است.با اتوماسیون نمودن این روال از تعدد مراجعات یه سازمان توسط متقاضی کاسته می شود .سهولت اطلاع رسانی و صرفه جویی در زمان از دیگر مزایای آن است.


فرم، فرآیندو گزارش های سامانه یاری برگ:

 • فرم درخواست یاری برگ
 • فرم یاری برگ
 • فرم خلاصه وضعیت
 • فرم اطلاع رسانی
 • فرم لایه شهروند

امکانات و مزایای سیستم:

 • تولید فرم درخواست یاری برگ (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
 • امکان برقرای ارتباط از طریق فرم اطلاع رسانی با شهروند
 • ارائه درخواست یاری برگ از منزل و از طریق اینترنت (توسط شهروند) با یک کلیک
 • پیگیری وضعیت درخواست از منزل
 • دریافت تاریخ و زمان ملاقات از طریق کارتابل شهروند ، پست الکترونیکی و پیامک
 • تولید فرم درخواست یاری برگ به صورت اتوماتیک
 • امکان ارجاع فرم درخواست یاری برگ به افراد مختلف در سازمان ، مطابق با دستورات پاراف شده در فرم بدون محدودیت
 • امکان ارجاع رونوشت از فرم درخواست یاری برگ بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
 • امکان پیگیری وضعیت پرونده ، پیرو ارجاعات انجام شده
 • امکان اطلاع رسانی به مرکز جهت دریافت پول
 • امکان تهیه گزارش درمان و ثبت آن در پرونده حین درمان
 • امکان انتخاب یاری برگ های متفاوت از سوی شهروند
 • امکان انتخاب چند یاری برگ همزمان

گردش کار سامانه یاری برگ

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه یاری برگ

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS