ارزش ها

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفنبا افتخار اعلام می کنیم که ما هنر ارزش آفرینی را داریم. همواره بر این تفکر هستیم که ایجاد صحیح ارزش های پایه ای مهم است اما به کار گیری صحیح آنها در سطح مدیران و کارمندان از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار است. سعی می کنیم آنچه می آفرینیم و آنچه عمل می کنیم را با شما به اشتراک بگذاریم .

متمایز بودن :

تمایز را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته‌ایم تا بر اساس درخواست‌های مشتریان خود، محصول مورد نیاز آنها را آماده کرده و در اختیارشان قرار دهیم تا رضایت کامل آنها را برآورده سازیم، ارتقاء دانش و مهارت خود را در جهت نوین بودن محصولات با تمام وجود در پیش گرفته‌ایم تا به توانیم به عنوان یک ارزش مهم سازمانی به مشتریان خود ارائه دهیم.

 

کار تیمی:

آی‌کَن توانسته است در سطوح مختلف سازمان، انواع تیم‌های کاربردی که عبارتند از تیم مدیريت، توليد، بازاریابی، فروش، منابع انساني و اداری ، مالی، استقرار و پشتیبانی را در جهت نیل به اهداف سازمانی خود به کار گيرد.

انگیزش و نوآوری:

آی‌کَن با ایجاد انگیزه در کارکنان خود، آنها را تشویق به ارائه ایده‌های خلاقانه نموده و از نوآوری‌های ایجاد شده توسط کارکنان متخصص و ماهر خود در جهت بهبود فرآیندهای سازمانی استفاده  می نماید.

فرهنگ سازمانی و ارزش‌های اخلاقی کارکنان:

ما برآنیم که با استفاده از الگوهای ارتباطی و نیز توجه به جزئیات، ایجاد یکپارچگی و وحدت درون سازمانی، بتوانیم ارزش‌های اخلاقی کارکنان را حفظ کرده و آنها را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهیم.

مسئولیت در قبال تعهدات خود:

در آی‌کَن ما در تلاشیم تا در قبال مشتریان نسبت به تعهدات خود در نهايت صداقت و وفاداری پاسخگو باشیم. منافع سازمانی را به منافع شخصی خود ترجیح داده و در تکاپو هستیم تا توانمندی‌های خانواده آی‌کَن را ارتقاء بخشيده و از این دانش و مهارت در جهت انجام وظایف فردی و گروهی ياري جوييم.

اعتماد و صداقت:

برای حفظ اعتبار و سابقه نیک محصولات گروه مهندسی آی‌کَن، فعالیت‌ها و تعهدات خود را با صداقت انجام داده و کسب اعتماد مشتری را در ارجعیت قرار می‌دهیم. شفافیت در کردار و گفتار  را از  ملزومات کار خویش می دانیم.

حفظ احترام و کرامت انسانی:

به رسمیت شناختن حقوق و کرامت انسانی برای خانواده آی‌كن که متشکل از مدیران، کارکنان و مشتریان می‌باشد را از مهمترین وظایف خود دانسته و به آن ارج می‌نهميم، رعایت ادب و نزاکت را در قبال همکاران و نیز خواسته‌ها و نیازهای خانواده آی‌کَن به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر ارزش سازمانی خود دانسته و به آن احترام می‌گذاریم.

Template Design:Dima Group