مدیران آی کن

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

 • محسن جمالی
 • محمود شاهزیدی
 • محمد صادقی
 • شیروان نورمحمدی فر
 • محمد رضا قابلی
 • محسن جمالی

  محسن جمالی

  مدیر عامل گروه مهندسی آی کن
 • محمود شاهزیدی

  محمود شاهزیدی

  ریس هیات مدیره
 • محمد صادقی

  محمد صادقی

  مدیر دفتر منطقه یک
 • شیروان نورمحمدی فر

  شیروان نورمحمدی فر

  مدیر تولید
 • محمد رضا قابلی

  محمد رضا قابلی

  مدیر استقرار و پشتیبانی

Template Design:Dima Group