//

 گروه مهندسی آی‌کَن با ۱۵ سال تجربه حضور در بازار فناوری اطلاعات (IT)، موفق به تولید محصولات  رقابتی و قدرتمند، مطابق با جدیدترین استاندارد های روز دنیا شده است  و از این رو، بخش قابل توجهی از بازار ایران در بخش دولتی و خصوصی را به خود اختصاص داده است. ما رویکرد «امپراتوری مشتری» را سرلوحه کار خود و نمایندگی‌های سراسر کشور قرارداده و برای تحقق این اصل تمام همت خود را بکار گرفتیم تا بتوانیم  سرویس‌های مطلوب و به موقع به مشتریان ارئه نماییم .


مشتری حق دارد :
  • از خدمات جدید ما اطلاع داشته باشد.
  • کلیه پرسش های خود را مطرح کرده و پاسخ روشن و درستی را از ما دریافت کند.
  • پشتیبانی محصولات آی کن را از شروع همکاری به عنوان یکی از ملزومات خود بداند.
  • در مورد خدمات ارائه شده اظهار نظر نماید.
  • نسبت به هرگونه تأخیر در ارائه خدمات خود اعتراض نماید.
  • از تمام کارکنان گروه مهندسی آی کَن انتظار برخوردی در خور شأن آنها همراه با ادب و نزاکت و احترام را داشته باشد.
  • از هرگونه تغییر در تمام محصولات دریافتی خود با خبر باشد.
  • در صورت نیاز بتواند با مدیریت در تماس باشد.

برخی از مشتریان

گروه مهندسی آی‌کَن در طول فعالیت خود تا کنون با وزارتخانه ها، شرکت های مادر تخصصی، صنایع و … همکاری داشته است. مشتریان ما ،بهترین هستند و همواره خواستار حرفه ای ترین خدمات می باشند معتقدیم که کیفیت، استفاده از تکنولوژی روز و داشتن کارشناسان خبره نیاز به تبلیغ ندارد.

گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری