//

چشم انداز:

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

در گروه مهندسی آی کَن در نظر داریم :

  • سبد محصولات خود را کاملتر کرده تا بتوانیم راهکارهای جامع با توجه به نیاز روز دنیا در اختیار سازمان‌ها قرار دهیم.
  • آی‌کَن را تبدیل به برندی نماییم که شنیدن نام آن “اعتماد و نوآوری ” را در ذهن مشتری تداعی نماید.
  • خود را در ردیف شرکت‌های رقابتی برتر جهان قرار داده و سهم بازار جهانی خویش را افزایش دهیم.