سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

درخواست انشعاب خط لوله گاز برای متقاظیان همواره منجر به هدر رفتن وقت همشهریان محترم میگردد که با استفاده از این سیستم ، متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز خود کافی است به سازمان نظام مهندسی مراجعه نموده و درخواست خود را اعلام بنمایند و در این سیستم در هر مرحله ای که نیاز به مراجعه حضوری متقاضی بود به وی از طریق سرویس پیام کوتاه اعلام میگردد.


 
 
 • فرم، فرآیندو گزارش های سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع :

  • فرم درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع (لایه سازمان)
  • فرم درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع (لایه شهروند)
  • فرم محاسبه و برآورد هزینه
  • فرم اطلاعات مصرف
  • فرم هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده
  • فرم پیگیری
  • استعلام
  • فرم پایه عمومی گلستان
  • گزارش اطلاعات مصرف
امکانات و مزایای سیستم:
 • ارسال درخواست متقاضی برای مهندسین فروش و طراح شبکه گاز و همچنین طراح شبکه برق
 • اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از متقاضی
 • تولید و ارسال اتوماتیک فرم های تعهدنامه و محاسبه براورد هزینه و اطلاعات مصرف برای شهروندان محترم
 • امکان اصلاح و ویرایش و اطلاع رسانی به متقاضی به صورت خودکار
 • امکان ثبت و اسکن انواع فایل های مربوط به درخواست
 • تولید و ارجاع صورتجلسه به صورت اتوماتیک در صورت نهایی شدن درخواست در صورت نبودن خویش فرمایی و جزء بودن درخواست
 • تولید و ارجاع قرارداد پیمایش فروش به صورت اتوماتیک در صورت نهایی شدن درخواست در صورت نبودن خویش فرمایی و جزء بودن درخواست
 • امکان رویت روند پیشرفت یک فعالیت تعیین شده
 • امکان محاسبه خودکار هزینه های انشعاب با فرمول های دریافتی از شرکت ملی گاز
 • امکان اطلاع رسانی به متقاضی برای تکمیل اطلاعات از طریق سرویس پیام کوتاه
 • امکان محاسبه اتوماتیک فرمول های برآورد هزینه و اطلاعات مصرف مشترکین محترم

 

گردش کار سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

گردش کار سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

 

فرم های مربوط به سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

فرم های مربوط به سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

 

فرم های مربوط به سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

فرم های مربوط به سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

فرم های مربوط به سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

فرم های مربوط به سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

فرم های مربوط به سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

فرم های مربوط به سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع

Template Design:Dima Group