سامانه تخلف شکار

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

این سیستم جهت گزارش گیری به روز اطلاعات یگان حفاظت شهرستان ها استفاده می شود و پس از پر شدن تخلفات به صورت روزانه توسط کارشناس شهرستان، در پایان هر ماه کارشناس فرم گزارش را باز کرده و بر اساس فرم های روزانه پر شده، فرم گزارش به روز رسانی شده و جهت ارائه به اداره کل آماده می گردد.

 
 • فرم، فرآیندو گزارش های سامانه تخلف شکار:

  • صورتمجلس تخلف(سرویس محاسبه تعداد متخلفین)
  • شرح عملکرد (سرویس تولید عملکرد شهرستان)
  • شرح عملکرد اداره کل(سرویس تولید عملکرد اداره کل)
  • مشخصات متخلف
  • اطلاعات مخبرین
  • اطلاعات مامور
  • فرم پایه عمومی گلستان
  • مشخصات شکار
  • گزارش واحد
  • گزارش عمومی
  • گزارش متخلفین
  • گزارش گونه های شکار شده
امکانات و مزایای سیستم:
 • امکان چاپ های متفاوت از روی فرم ها
 • قابلیت دسترسی سریع به پرونده ها
 • امکان پیگیری وضعیت ، پیرو ارجاعات انجام شده
 • امکان بایگانی کامل فرمها پس از به پایان رسیدن و موفقیت درخواست
 • امکان گزارش گیری خودکار در هر زمان توسط افراد مربوطه

 

گردش کار سامانه تخلف شکار

فرم های مربوط به سامانه تخلف شکار

Template Design:Dima Group