سامانه نقلیه

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن


استفاده از يک سيستم نرم افزاري که به صورت کاملا کاربردي، تمامي مراحل ماشين آلات شامل مواردي همچون سوخت گيري، بازديد، تعمير، خروج، سرويس ، ريز قطعات ، بيمه ، بازديد ، کارگاه و تحويل را در بر گرفته و تمامي اطلاعات هر يک از مراحل را به صورتي جامع به عنوان شناسنامه خودرو جمع آوري نمايد مي تواند نقش ارزنده اي در تسهيل و کارايي سيستم ماشين آلات داشته باشد. 

 
 • فرم ،فرآيند و گزارش هاي سامانه پرونده هاي حقوقي :

  • • فرم بازديد
  • • فرم سرويس
  • • فرم تعمير
  • • استعلام ثبتي
  • • فرم سوخت
  • • فرم خروج
  • فرم تحويل
  • • فرم ماموريت
  • • فرم شناسنامه خودرو
  • • فرم ماهانه خروج
  • • گزارش ماهانه سوخت
  • • خودرو استيجاري
  • • فرم پايه عمومي گلستان
  • • فرم ابزار و قطعات خودرو
  • • فرم ريز قطعات
امکانات و مزاياي سيستم:
 • • هر خودرو در سازمان داراي يک شناسنامه منحصر به فرد بوده و به مراتب نياز مي توان با استفاده از اين شناسنامه به هر يک از مراحل مورد نياز دسترسي پيدا کرده و اقدام مورد نظر براي خودرو را انجام داد.
 • • کنترل تعداد دفعات درخواست هر يک از موارد
 • • امکان ثبت و ضميمه نمودن انواع فايل هاي مربوط به فرم هاي مربوط به خودروي مورد نظر (اسکن فايل ، فايل صوتي و تصويري و ...)
 • • کنترل ترتيب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخيل در گردش و رعايت امنيت دسترسي به فيلدهاي مورد نياز در هر مرحله به افراد مورد نظر
 • • شروع و خاتمه اتوماتيک گردش کار بر اساس چارت سازماني تعريف شده در سازمان
 • • رعايت تقدم و تاخر در پر شدن فرم ها با توجه به مراحل هر يک
 • • امکان مشاهده پيگيري افراد در گردش مدرک و جويا شدن از روند کار مورد نظر
 • • ارسال پيغام به فرد مورد نظر جهت اعلام نتيجه عمليات و يا ادامه کار به تفکيک کارتابل هر فرد
 • • جامع بودن و پيوستگي طرح در سطح ستاد و تمامي شهرهاي استان
 • • شروع و خاتمه اتوماتيک گردش کار بر اساس چارت سازماني تعريف شده در سازمان
 • • بروز رساني فيلدها در هر يک از فرم هاي مورد نياز از شناسنامه خودرو و جلوگيري از افزونگي داده
 • • ايجاد فرم و گردشي هوشمند با حداقل تعداد کليک
 • • بايگاني اتوماتيک مدارک در مراحل مورد نياز
 • • تعيين مجوزهاي سطح دسترسي افراد و گروه هاي مختلف کاربري به قسمت هاي مختلف فرم هاي موجود و امکان مشاهده ي متفاوت از فرم ها براي افراد سازمان
 • • امکان تعريف اعضا و سمت هاي جديد و يا تفويض سمت به فردي ديگر در زمان تغيير سمت افراد سازماني بدون نياز به تغيير در ساختار سيستم
 • • انجام محاسبات اتوماتيک در فرم هاي مورد نياز

 

گردش کار سامانه پرونده هاي حقوقي:

گردش کار سامانه پرونده هاي حقوقي

 

فرم هاي مربوط به سامانه پرونده هاي حقوقي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group