سامانه نقلیه

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

استفاده از يک سيستم نرم افزاري که به صورت کاملا کاربردي، تمامي مراحل ماشين آلات شامل مواردي همچون سوخت گيري، بازديد، تعمير، خروج، سرويس ، ريز قطعات ، بيمه ، بازديد ، کارگاه و تحويل را در بر گرفته و تمامي اطلاعات هر يک از مراحل را به صورتي جامع به عنوان شناسنامه خودرو جمع آوري نمايد مي تواند نقش ارزنده اي در تسهيل و کارايي سيستم ماشين آلات داشته باشد. داد..

 
 
 • فرم ،فرآيند و گزارش هاي سامانه پرونده هاي حقوقي :

  • فرم بازديد
  • فرم سرويس
  • فرم تعمير
  • استعلام ثبتي
  • فرم سوخت
  • فرم خروج
  • فرم تحويل
  • فرم ماموريت
  • فرم شناسنامه خودرو
  • فرم ماهانه خروج
  • گزارش ماهانه سوخت
  • خودرو استيجاري
  • فرم پايه عمومي گلستان
  • فرم ابزار و قطعات خودرو
  • فرم ريز قطعات
امکانات و مزاياي سيستم:
 • هر خودرو در سازمان داراي يک شناسنامه منحصر به فرد بوده و به مراتب نياز مي توان با استفاده از اين شناسنامه به هر يک از مراحل مورد نياز دسترسي پيدا کرده و اقدام مورد نظر براي خودرو را انجام داد.
 • کنترل تعداد دفعات درخواست هر يک از موارد
 • امکان ثبت و ضميمه نمودن انواع فايل هاي مربوط به فرم هاي مربوط به خودروي مورد نظر (اسکن فايل ، فايل صوتي و تصويري و ...)
 • کنترل ترتيب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخيل در گردش و رعايت امنيت دسترسي به فيلدهاي مورد نياز در هر مرحله به افراد مورد نظر
 • شروع و خاتمه اتوماتيک گردش کار بر اساس چارت سازماني تعريف شده در سازمان
 • رعايت تقدم و تاخر در پر شدن فرم ها با توجه به مراحل هر يک
 • امکان مشاهده پيگيري افراد در گردش مدرک و جويا شدن از روند کار مورد نظر
 • ارسال پيغام به فرد مورد نظر جهت اعلام نتيجه عمليات و يا ادامه کار به تفکيک کارتابل هر فرد
 • جامع بودن و پيوستگي طرح در سطح ستاد و تمامي شهرهاي استان
 • شروع و خاتمه اتوماتيک گردش کار بر اساس چارت سازماني تعريف شده در سازمان
 • بروز رساني فيلدها در هر يک از فرم هاي مورد نياز از شناسنامه خودرو و جلوگيري از افزونگي داده
 • ايجاد فرم و گردشي هوشمند با حداقل تعداد کليک
 • بايگاني اتوماتيک مدارک در مراحل مورد نياز
 • تعيين مجوزهاي سطح دسترسي افراد و گروه هاي مختلف کاربري به قسمت هاي مختلف فرم هاي موجود و امکان مشاهده ي متفاوت از فرم ها براي افراد سازمان
 • امکان تعريف اعضا و سمت هاي جديد و يا تفويض سمت به فردي ديگر در زمان تغيير سمت افراد سازماني بدون نياز به تغيير در ساختار سيستم
 • انجام محاسبات اتوماتيک در فرم هاي مورد نياز

گردش کار سامانه پرونده هاي حقوقي

گردش کار سامانه پرونده هاي حقوقي

فرم هاي مربوط به سامانه پرونده هاي حقوقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group