سامانه شکایات

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن


در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان طرح شکایت از سازمان باسند باید دشواری هایی همچون : مراجعه حضوری برای طرح شکایت ، پیگیری وضعیت شکایت ، و ... بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد. سیستم شکایات این فرایند را از مرحله آغازین (طرح شکایت) تا مرحله پایانی (دریافت نتیجه از شکایت انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.

 
 • فرم ،فرآيند و گزارش هاي سامانه شکایات :

  • • فرم درخواست شکایات(شهروند)
  • • فرم پایه عمومی گلستان
  • • فرم درخواست شکایات(سازمان)
امکانات و مزاياي سيستم:
 • • امکان طرح شکایت در هر زمان
 • • حذف موقعیت جفرافیایی برای طرح شکایت
 • • امکان طرح شکایت از پورتال بدون نیاز به شناسه کاربری
 • • تولید فرم درخواست شکایت (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
 • • امکان ارجاع فرم درون سازمان به افراد مختلف و مطابق نیاز، بدون محدودیت
 • • امکان ارجاع رونوشت از فرم درخواست شکایات بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
 • • امکان تعیین مسیر حرکت فرم مطابق شکایت انجام شده در ستاد و فرمانداری ها
 • • امکان گردش کامل مابین ستاد و فرمانداری ها به صورت رفت و برگشتی بدون محدودیت
 • • امکان مشاهده و پیگیری وضعیت شکایت انجام شده توسط مدیریت
 • • امکان اطلاع رسانی به شهروند (Email,SMS)
 • • امکان برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به شهروند از طریق فرم پیگیری
 • • امکان پیگیری تمامی موارد از طریق کارتابل شهروند

 

گردش کار سامانه شکایات:

گردش کار سامانه شکایات

 

فرم هاي مربوط به سامانه شکایات:

 

Template Design:Dima Group