سامانه سیستم جلسات

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن


برگزاری جلسات به صورت کاغذی وقت زیادی از سرپرستان و به خصوص مدیران را به خود اختصاص می دهد ، هماهنگی های اولیه با شرکت کنندگان ، تهیه مکان و وسائل پذیرایی ، پیگیری وضعیت مصوبات و... همگی باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای سرپرستان و مدیران سازمان ها هستند.

لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی ، تمامی مراحل یک جلسه ، از هماهنگی قبل از تشکیل تا پیگیری مصوبات جلسه و ارائه گزارشات مربوطه را در بر داشته باشد ، می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل مدیریت سیستم جلسات داشته باشد. سیستم الکترونیکی مدیریت جلسات ، با نگاهی کاربردی ، مدیریت جلسات در سازمان ها را آسان می نماید و می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در خدمت مدیران جلسه ، شرکت کنندگان و سایر افراد درگیر باشد.

 •  

  فرم ،فرآيند و گزارش هاي سامانه جلسات :

  • • پیشنهاد درخواست دستور جلسه
  • • شرح وظایف
  • • مشخصات اعضای کمیته
  • • تشکیل کمیته
  • • درخواست جلسه
  • • صورتجلسه
  • • درخواست خدمات
  • • روابط عمومی
  • • مصوبات
  • • اقدام کنندگان
امکانات و مزاياي سيستم:
 • • امکان تعریف کارگروه و گروه های تخصصی ذیل کارگروه
 • • امکان تعیین دبیر ، رئیس و اعضای هر کارگروه و گروه تخصصی به تفکیک
 • • امکان تعریف شرح وظایف برای هر کارگروه و گروه تخصصی
 • • امکان تعریف جلسات متعدد
 • • تعریف دستور جلسه به تفکیک برای هر کارگروه و یا گروه تخصصی
 • • ارسال دستور جلسه برای دبیر
 • • امکان نظر خواهی دبیر جلسه از پیشنهاد دهنده دستور جلسه
 • • اخذ تاییدیه دستور جلسه از رئیس جلسه
 • • امکان چک کردن تقویم کاری اعضا و نمایش تداخلات زمانی
 • • امکان چک کردن تقویم سالن برگزاری جلسه بابت رزرو و نمایش تداخلات زمانی
 • • تولید و ارسال اتوماتیک فرم های دعوتنامه برای اعضا
 • • امکان لغو جلسه و اطلاع رسانی به اعضا به صورت خودکار
 • • تولید و ارجاع صورتجلسه به صورت اتوماتیک در صورت نهایی شدن جلسه
 • • ثبت مصوبات جلسه و تعیین افراد مجری و مهلت انجام آن ها
 • • ارسال مصوبات برای مجریان تعیین شده هر فعالیت
 • • ارسال اقدامات به اقدام کنندگان تعیین شده به صورت اتوماتیک
 • • امکان رویت روند پیشرفت یک فعالیت تعیین شده
 • • امکان دریافت گزارش از وضعیت پیشرفت مصوبات
 • • ایجاد لیست پیگیری های اقدامات مصوب شده در جلسات
 • • ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از تمامی مراحل اجرای مصوبات

 

 

فرم هاي مربوط به سامانه جلسات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Template Design:Dima Group