سامانه پرسنلی

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن


باتوجه به اینکه در سیستم های اداری ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت کاغذی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

دراین سیستم فرمهایی همچون : 1-مشخصات کلیه پرسنل شهرداری 2-مشخصات بازنشستگان 3-بازنشستگان کارگری 4- قراردادهای موقت شهرداری وجود دارد. که میتوان گزارشات خوب و دقیقی از پرسنل و بازنشستگان بدست آورد.

 
 • فرم ،فرآيند و گزارش هاي سامانه پرسنلی :

  • • فرم مشخصات پرسنل شهرداری
  • • فرم اطلاعات احکام
  • • فرم مشخصات بازنشستگان کارمندی
  • • فرم مشخصات بازنشستگان کارگری
  • • مشخصات قراردادهای موقت شهرداری
  • • گزارش پرسنل به تفکیک نوع استخدام و سال
  • • گزارش کارکنان شورای شهر
امکانات و مزاياي سيستم:
 • • امکان گزارش گیری از تعداد پرسنل به تفكيك نوع استخدام و سال، مدرک تحصیلی، سال ورود
 • • گزارش از ليست كاركنان شوراي شهر، لیست بانوان شاغل
 • • گزارش پرسنلي بر مبناي تاريخ ورود به شهرداري، نام و نام خانوادگی، محل خدمت، موقعیت فعلی پرسنل، نوع استخدام
 • • گزارش گیری از مشخصات بازنشستگان شهرداري(كارمندي و کارگری)

 

فرم هاي مربوط به سامانه پرسنلی:

 

Template Design:Dima Group