سامانه ملاقات عمومی

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن


با توجه به مشکلات موجود در سیستم دستی و گردش کاغذی این فرآیند در سازمان از جمله • عدم وجود دقت و سرعت بالا • امکان خطا توسط نیروی انسانی • امکان مفقود شدن و از بین رفتن اسناد ، نامه ها و پرونده ها در جا به جایی سازمانی و حوادث غیر مترقبه • اختصاص فضای زیاد برای نگهداری اسناد ، نامه ها و پرونده ها • طولانی شدن فرآیند جستجو و عدم امکان گزارش گیری از فعالیت های زیر مجموعه به صورت سیستمی و همچنین وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم.

هوشمند نمودن فرآیند کاهش بکارگیری نیروی انسانی، صرفه جویی در زمان و هزینه، ارتقاء دقت و سرعت، گسترش سیستم و در ارتباط بودن آن با دیگر سیستم ها را به دنبال خواهد داشت و با توجه به قابلیت های بیشمار در سازمان الکترونیک می توان نیازهای مورد نیاز را برآورده نمود. از سویی دیگر با گسترش روز افزون شبكه اينترنت و كاربرد آن در سطح جهان، سعی نموده ایم فرآیند را به سوی شهروند الکترونیک که هدف اصلی پروژه می باشد پیش برده و گردش های کاغذی درون سازمانی و شیوه ی سنتی در طی نمودن مراحل این فرآیند را دستخوش تغییرات سازنده ای نماییم.

 

 
 • فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه ملاقات عمومی :

  • • فرم درخواست ملاقات سازمان
  • • فرم ملاقات عمومی
  • • فرم درخواست ملاقات شهروند
  • • فرم پیگیری لایه شهروند
  • • فرم پایه عمومی گلستان
امکانات و مزایای سیستم:
 • • امکان طرح درخواست در هر زمان
 • • حذف موقعیت جفرافیایی برای درخواست ملاقات
 • • امکان اعلام درخواست ملاقات از پورتال بدون نیاز به شناسه کاربری
 • • تولید فرم درخواست ملاقات (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
 • • بررسی درخواست توسط مدیر روابط عمومی و امکان رد و یا پذیرش آن
 • • بررسی درخواست توسط مدیر عامل و امکان رد و یا پذیرش آن
 • • تولید اتوماتیک فرم ملاقات عمومی با تایید نهایی مدیر عامل
 • • امکان ارجاع فرم درون سازمان به افراد مختلف و مطابق نیاز، بدون محدودیت
 • • امکان ارجاع رونوشت از فرم ملاقات عمومی بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
 • • امکان تعیین مسیر حرکت فرم مطابق دستورات داده شده پیرو ملاقات انجام شده در ستاد و یا امورها
 • • امکان گردش کامل مابین ستاد و امورها به صورت رفت و برگشتی بدون محدودیت
 • • امکان مشاهده و پیگیری وضعیت دستورات داده شده توسط مدیریت

 

گردش کار سامانه ملاقات عمومی:

گردش کار سامانه ملاقات عمومی

 

فرم های مربوط به سامانه ملاقات عمومی:

 

 

 

 

Template Design:Dima Group