سامانه مدیریت دانش

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن


توزیع و نشر عادلانه علم یکی از مباحث مهم امروز عصر ارتباطات است. سیستم مدیریت دانش تلاش نموده تا این امکان را در شرکت توزیع نیروی برق ، فراهم کند. این سیستم با داشتن بخش های مجزا از جمله ثبت تجربه ، ثبت دانش ، درخواست دانش و ... امکانات مناسبی را در جهت توزیع عادلانه علوم در اختیار قرار می دهد.

 
 • فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه مدیریت دانش :

  • • دانش جدید
  • • ثبت تجربه
  • • درخواست دانش
  • • ثبت سوال
  • • ثبت پاسخ
  • • ثبت مقاله
  • • ویرایش نگارنده
  • • اطلاعات دانش جهت ارزیابی
  • • ارزیابی کمیته
  • • ارزیابی دانش
  • • فراخوان دانش
  • • سوال
  • • پاسخ
  • • ثبت مقاله
  • • ثبت تجربه
  • • دانش جدید
  • • آیتم ارزیابی
  • • فرم راهبر
  • • دانش گروهی
  • • فرم راهبری
  • • گزارش تعداد جلسات برگزار شده
  • • گزارش تعداد مصوبات
  • • گزارش تعداد موضوعات ارائه شده
  • • گزارش وضعیت اجرای مصوبات
  • • گزارش ارائه کنندگان جلسه
  • • گزارش مسنول مصوبات
  • • گزارش تعداد حاضرین و غائبین
  • • گزارش مشارکت کنندگان در بحث ها
امکانات و مزایای سیستم:
 • • ایجاد انگیزه برای کارمندان جهت مطالعه و تحقیق
 • • مدیریت قوی و دقیق بر روی دانش های ارائه شده و دسترسی ساده به دانش ها
 • • امکان ارائه دانش جدید به صورت فردی
 • • امکان ارائه دانش جدید به صورت گروهی و تعیین درصد مشارکت هر یک از پرسنل
 • • امکان ایجاد گروه های راهبری متعدد
 • • امکان تعریف کمیته های متعدد در سیستم
 • • امکان ارائه نمره به دانش های ارائه شده، توسط گروه های راهبری
 • • امکان ارائه نمره به دانش های ارائه شده، توسط کمیته های مشخص
 • • محاسبه میانگین امتیازات داده شده به هر دانش به صورت اتوماتیک
 • • ارائه گزارشی از امتیازات داده شده در فرم به صورت اتوماتیک
 • • امکان طرح پرسش توسط پرسنل
 • • امکان رد و تایید پرسش های ارائه شده توسط مدیریت
 • • تولید فرم برای پرسش های تایید شده دارای قابلیت جستجو به صورت اتوماتیک دربخش تابلوی اعلانات
 • • امکان ارائه پاسخ بر اساس سئوالات ارائه شده
 • • امکان رد و تایید پاسخ های های ارائه شده توسط مدیریت
 • • افزوده شدن اتوماتیک پاسخ های تایید شده به فرم پرسش مربوطه
 • • امکان ثبت تجربه در سیستم توسط پرسنل
 • • امکان ارائه ی درخواست، برای دانش خاص در سیستم
 • • امکان بررسی دانش های ارائه شده در ارتباط با درخواست

 

گردش کار سامانه مدیریت دانش:

گردش کار سامانه مدیریت دانش

 

فرم های مربوط به سامانه مدیریت دانش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group