سامانه مدیریت دانش

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

توزیع و نشر عادلانه علم یکی از مباحث مهم امروز عصر ارتباطات است. سیستم مدیریت دانش تلاش نموده تا این امکان را در شرکت توزیع نیروی برق ، فراهم کند. این سیستم با داشتن بخش های مجزا از جمله ثبت تجربه ، ثبت دانش ، درخواست دانش و ... امکانات مناسبی را در جهت توزیع عادلانه علوم در اختیار قرار می دهد.

 

 
 
 • فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه مدیریت دانش :

  • دانش جدید
  • ثبت تجربه
  • درخواست دانش
  • ثبت سوال
  • ثبت پاسخ
  • ثبت مقاله
  • ویرایش نگارنده
  • اطلاعات دانش جهت ارزیابی
  • ارزیابی کمیته
  • ارزیابی دانش
  • فراخوان دانش
  • سوال
  • پاسخ
  • ثبت مقاله
  • ثبت تجربه
  • دانش جدید
  • آیتم ارزیابی
  • فرم راهبر
  • دانش گروهی
  • فرم راهبری
  • گزارش تعداد جلسات برگزار شده
  • گزارش تعداد مصوبات
  • گزارش تعداد موضوعات ارائه شده
  • گزارش وضعیت اجرای مصوبات
  • گزارش ارائه کنندگان جلسه
  • گزارش مسنول مصوبات
  • گزارش تعداد حاضرین و غائبین
  • گزارش مشارکت کنندگان در بحث ها
امکانات و مزایای سیستم:
 • ایجاد انگیزه برای کارمندان جهت مطالعه و تحقیق
 • مدیریت قوی و دقیق بر روی دانش های ارائه شده و دسترسی ساده به دانش ها
 • امکان ارائه دانش جدید به صورت فردی
 • امکان ارائه دانش جدید به صورت گروهی و تعیین درصد مشارکت هر یک از پرسنل
 • امکان ایجاد گروه های راهبری متعدد
 • امکان تعریف کمیته های متعدد در سیستم
 • امکان ارائه نمره به دانش های ارائه شده، توسط گروه های راهبری
 • امکان ارائه نمره به دانش های ارائه شده، توسط کمیته های مشخص
 • محاسبه میانگین امتیازات داده شده به هر دانش به صورت اتوماتیک
 • ارائه گزارشی از امتیازات داده شده در فرم به صورت اتوماتیک
 • امکان طرح پرسش توسط پرسنل
 • امکان رد و تایید پرسش های ارائه شده توسط مدیریت
 • تولید فرم برای پرسش های تایید شده دارای قابلیت جستجو به صورت اتوماتیک دربخش تابلوی اعلانات
 • امکان ارائه پاسخ بر اساس سئوالات ارائه شده
 • امکان رد و تایید پاسخ های های ارائه شده توسط مدیریت
 • افزوده شدن اتوماتیک پاسخ های تایید شده به فرم پرسش مربوطه
 • امکان ثبت تجربه در سیستم توسط پرسنل
 • امکان ارائه ی درخواست، برای دانش خاص در سیستم
 • امکان بررسی دانش های ارائه شده در ارتباط با درخواست

گردش کار سامانه مدیریت دانش

گردش کار سامانه مدیریت دانش

فرم های مربوط به سامانه مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group