سامانه FAQ

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن


ماهیت سیستم FAQ به نحوی کاربران را وادار به پویایی بیشتر در محیط های نرم افزاری کرده و پیش رفتن آنان به سمت استقلال در حل مشکلاتی از این دست را در پی دارد. در تحلیل سیستم FAQ استانداری سعی شده در عین سادگی، نیازهای کاربران را نیز پوشش دهد.در این خدمت علاوه بر زمینه فناوری اطلاعات کاربران قادر خواهند بود سوالاتی در زمینه امور مالی و اداری نیز مطرح کنند.

 • فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه FAQ :

  • • فرم ثبت سوال
  • • فرم ثبت جواب
  • • فرم پایه عمومی گلستان
امکانات و مزایای سیستم:
 • امکان طرح سوال و پاسخ توسط کلیه کاربران اتوماسیون اداری و ارتقا سطح دانش عمومی در زمینه های مشخص
 • امکان نظارت بر سوالات و پاسخ های ارسالی کاربران توسط مراجع ذیصلاح
 • امکان تهیه گزارش ببر اساس موضوع و دسته بندی سوالات مطروح
 • پیوستگی و یکپارچکی اطلاعات مربوط به سوالات و پاسخ های آنها

گردش کار سامانه FAQ:

گردش کار سامانه FAQ

 

فرم های مربوط به سامانه FAQ:

 

 

 

Template Design:Dima Group