سامانه درخواست های مردمی

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

  مراجعه حضوری کارمندان یا شهروندان جهت بیان شکایت و تنظیم شکایت به صورت کاغذی یا پیگیری درخواست و ... باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.از آنجا که مراحل بررسی هر شکایت با توجه به موضوع و مکان شکایت مشخص می گردد، قابلیت پیگیری برای رئیس اداره ارزیابی عملکرد و همچنین مدیرکل و .. وجود دارد و فرد شاکی نیز می تواند به صورت سیستمی در جریان نتیجه شکایت قرار گیرد.


 
 فرم، فرآیندو گزارش های سامانه درخواست های مردمی:
 
  • - فرم شکایات سازمان
  • - فرم شکایات شهروند
  • - فرم پایه عممی گلستان
  • - گزارش تعداد شکایات بر اساس موضوع و ریز موضوع
  • - گزارش تعداد شکایات بر اساس منطقه شکایت
  • - گزارش تعداد شکایات بر اساس مقطع تحصیلی
  • - گزارش شکایات بر اساس مرحله شکایت
  • -گزارش شکایت بر اساس وضعیت شکایت
امکانات و مزایای سیستم:
 • • قابلیت تنظیم شکایت از طریق سامانه و بدون مراجعه حضوری
 • • قابلیت پیگیری شکایت بدون مراجعه حضوری
 • • قابليت گرفتن خدمت توسط پيامک
 • • قابليت گرفتن خدمت از منزل
 • • سرعت بخشيدن به خدمت رسانی
 • • بايگاني متمرکز
 • • جلوگيري از از دست رفتن داده ها یا ناپديد شدن آنها
 • • جلوگیری از افزونگی اطلاعات در سازمان
 • • امکان گزارش گیری بر اساس موارد متعدد
 • • امکان دسترسی به شکایات قبلی فرد و مشاهده نتایج
 • • امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک و تغییرات انجام شده توسط آنان در لایه های متفاوت توسط افراد دخیل

 

گردش کار سامانه شکایات مردمی:

گردش کار سامانه شکایات مردمی

فرم های مربوط به سامانه شکایات مردمی:

فرم های مربوط به سامانه شکایات مردمی

فرم های مربوط به سامانه شکایات مردمی

Template Design:Dima Group