//

سامانه املاک 

استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد. در این سیستم فرم ها شامل فرم تهاترات مرکز، شناسنامه املاک شهرداری گرگان، اطلاعات تفکیک املاک، اطلاعات توافقات شهرداری، اطلاعات املاک استیجاری و فروش مازاد شارع می باشد که در آنها ورود اطلاعات انجام می شود.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه املاک :
 • شناسنامه املاک شهرداری گرگان
 • تهاترات مراکز
 • اطلاعات تفکیک املاک
 • اطلاعات توافقات شهرداری گرگان
 • اطلاعات املاک استیجاری
 • فروش مازاد شارع
امکانات و مزایای سیستم:
 • گزارش گیری از اطلاعات املاک استیجاری بر مبنای آدرس، شماره قرارداد، نام و نام خانوادگی
 • گزارش گیری از تهاترات انجام شده
 • گزارش گیری از تفکیک انجام شده
 • گزارش گیری از توافقات انجام شده
 • گزارش گیری از شناسنامه املاک شهرداری
 • گزارش مازاد فروش شارع

فرم های مربوط به سامانه املاک

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS