//

سامانه باسکول 

فرم اصلی در این سیستم از طریق وب سرویس ورود اطلاعات می شود، امکان خطا در سیستم به کمترین مقدار رسیده و دارای سرعت بسیار بالایی خواهد بود و همچنین بایگانی سیستم و گزارش گیری با سهولت و دقت انجام خواهد شد.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه باسکول :
  •  قبض باسکول
امکانات و مزایای سیستم:
  • امکان گزارش گیری از قبض باسکول
  • امکان ارتباط با دستگاه باسکول

فرم های مربوط به سامانه باسکول

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS