//

سامانه تاکسیرانی

در اکثر سیستم های اداری ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت کاغذی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

در این سیستم فرم های مالک، راننده، خودرو، آژانس و …وجود دارد که در آنها ورود اطلاعات انجام می شود.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه تاکسیرانی :

 • فرم مرخصی
 • فرم خودرو
 • فرم مالک
 • فرم راننده
 • فرم آژانس
 • فرم تخلف
 • فرم تشویق
 • گزارش درخواست مرخصی تاکسیرانی

امکانات و مزایای سیستم:

 • قابلیت ورود اطلاعات با دقت و سرعت بالا
 • سرعت بخشیدن به خدمت رسانی
 • بایگانی متمرکز
 • جلوگیری از از دست رفتن داده ها یا ناپدید شدن آنها
 • جلوگیری از افزونگی اطلاعات در سازمان
 • امکان گزارش گیری بر اساس موارد متعدد

گردش کار سامانه تاکسیرانی

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه تاکسیرانی

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS