سامانه سیستم جلسات

برگزاری جلسات به صورت کاغذی وقت زیادی از سرپرستان و به خصوص مدیران را به خود اختصاص می دهد ، هماهنگی های اولیه با شرکت کنندگان ، تهیه مکان و وسائل پذیرایی ، پیگیری وضعیت مصوبات و… همگی باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای سرپرستان و مدیران سازمان ها هستند.

لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی ، تمامی مراحل یک جلسه ، از هماهنگی قبل از تشکیل تا پیگیری مصوبات جلسه و ارائه گزارشات مربوطه را در بر داشته باشد ، می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل مدیریت سیستم جلسات داشته باشد. سیستم الکترونیکی مدیریت جلسات ، با نگاهی کاربردی ، مدیریت جلسات در سازمان ها را آسان می نماید و می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در خدمت مدیران جلسه ، شرکت کنندگان و سایر افراد درگیر باشد.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه جلسات :
 • پیشنهاد درخواست دستور جلسه
 • شرح وظایف
 • مشخصات اعضای کمیته
 • تشکیل کمیته
 • درخواست جلسه
 • صورتجلسه
 • درخواست خدمات
 • روابط عمومی
 • مصوبات
 • اقدام کنندگان
امکانات و مزایای سیستم:
 • امکان تعریف کارگروه و گروه های تخصصی ذیل کارگروه
 • امکان تعیین دبیر ، رئیس و اعضای هر کارگروه و گروه تخصصی به تفکیک
 • امکان تعریف شرح وظایف برای هر کارگروه و گروه تخصصی
 • امکان تعریف جلسات متعدد
 • تعریف دستور جلسه به تفکیک برای هر کارگروه و یا گروه تخصصی
 • ارسال دستور جلسه برای دبیر
 • امکان نظر خواهی دبیر جلسه از پیشنهاد دهنده دستور جلسه
 • اخذ تاییدیه دستور جلسه از رئیس جلسه
 • امکان چک کردن تقویم کاری اعضا و نمایش تداخلات زمانی
 • امکان چک کردن تقویم سالن برگزاری جلسه بابت رزرو و نمایش تداخلات زمانی
 • تولید و ارسال اتوماتیک فرم های دعوتنامه برای اعضا
 • امکان لغو جلسه و اطلاع رسانی به اعضا به صورت خودکار
 • تولید و ارجاع صورتجلسه به صورت اتوماتیک در صورت نهایی شدن جلسه
 • ثبت مصوبات جلسه و تعیین افراد مجری و مهلت انجام آن ها
 • ارسال مصوبات برای مجریان تعیین شده هر فعالیت
 • ارسال اقدامات به اقدام کنندگان تعیین شده به صورت اتوماتیک
 • امکان رویت روند پیشرفت یک فعالیت تعیین شده
 • امکان دریافت گزارش از وضعیت پیشرفت مصوبات
 • ایجاد لیست پیگیری های اقدامات مصوب شده در جلسات
 • ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از تمامی مراحل اجرای مصوبات

فرم های مربوط به سامانه جلسات