//
گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS , مطفا
مطفا
مطفا سرنام عبارت `` مدیریت طرح های فوق توزیع و انتقال`` می باشد که مربوط
به بخش های دفتر مهندسی طرح ها، مجریان و خدمات مربوط به امور قراردادها است...
ادامه...