//

صدای مشتری

گروه مهندسی آی کن - اتوماسیون اداری - BPMS - حسابداری تعهدی

 

خدمات رسانی به شما وظیفه سازمانی گروه مهندسی آی کن می باشد و ما به آن افتخار می‌کنیم. شما می توانید از طریق این درگاه هرگونه سوال، پیشنهاد، انتقاد یا مشکل را گزارش و پیگیری کنید.

تلفن مستقیم کارشناس امور مشتریان: ۴۱۸۳۷۱۳۲ -۰۲۱